Bereikbaarheid grote steden moet beter

De grote steden in Nederland moeten beter bereikbaar zijn, aldus het kabinet. Om dit uit te voeren trekken ze honderden miljoenen uit.

200 miljoen per regio

De regio’s Amsterdam en Rotterdam/Den Haag krijgen ieder 200 miljoen voor maatregelen om reizigers en goederen sneller op de plek van bestemming te krijgen. Nog eens 200 miljoen euro is bestemd om de doorstroming van het verkeer tussen de Rotterdamse haven en het oosten van Nederland en Duitsland te verbeteren, aldus minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur in een brief aan de Tweede Kamer stuurt.

Infrastructuurfonds

Het geld komt uit het Infrastructuurfonds, dat is verlengd tot 2030. Daardoor is, los van extra geld voor beheer en onderhoud, in totaal ruim 700 miljoen euro extra beschikbaar voor investeringen. De miljoenen zijn niet alleen bestemd voor de economisch belangrijke regio’s van de grote steden. De minister stelt ook 50 miljoen euro beschikbaar voor de verbreding van de beruchte ‘flessenhals’ van de A4 ter hoogte van Leiden.

Verkeersveiligheid

Verder is besloten om 30 miljoen euro uit te trekken om de verkeersveiligheid op de snelwegen verder te verbeteren. Gezien het aantal ernstige ongevallen waarbij geen andere weggebruikers zijn betrokken, wordt het geld vooral besteed om de bermen veiliger te maken. De provincie Zeeland krijgt een bijdrage van 5 miljoen euro voor de Sloeweg (N62). Ook zijn besluiten genomen voor de verbreding van de A6 bij Lelystad en de verbetering van de doorstroming op de A67 tussen Eindhoven en Venlo.

(Bron: ANP)

Geef een reactie