Waddenzee

Zorgen om de Waddenzee door gaswinning

De Waddenzee kan nog voor het einde van de eeuw volledig onder water komen te staan. Nu vallen de zandbanken nog 2 keer per dag droog, maar dat is een uitstervend verschijnsel. Dit blijkt uit een nieuw rapport dat in opdracht van de Waddenvereniging is opgesteld.

Zout- en gaswinning

Onder andere de Technische Universiteit Delft, Universiteit Utrecht en het Het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) hebben meegewerkt aan het onderzoek. De resultaten wijzen uit dat de kans groot is dat de zandbanken aan het einde van deze eeuw niet meer droog komen te liggen. Dit is het gevolg van de zout- en gaswinning.

Verzakking

In de Waddenzee is jaren geboord naar gas. Een lange termijn gevolg hiervan is dat de bodem verzakt, iets wat nu dus is gebeurd. Hier is door de overheid te weinig rekening mee gehouden, vinden de onderzoekers. Dat de gaswinning in dit gebied is gestopt, verandert niets aan de staat van de bodem.

Ook de smelting van de ijskappen op de Noordpool heeft effect op de situatie in de Waddenzee. Hierdoor stijgt de zeespiegel en komt er meer water in deze zee terecht.

Flora en fauna

Het permanent onder water staan van de zandbanken is een kwalijke zaak voor de flora en fauna in het gebied. Grote groepen dieren die nu naar het waddengebied komen om voedsel te zoeken, zullen dan waarschijnlijk wegblijven. Denk bijvoorbeeld aan trekvogels. Wat de veranderende situatie betekent voor de zeehonden, is niet duidelijk.

Tevens kan de ontwikkeling in de Waddenzee een bedreiging vormen voor de kustbescherming.

WNF

Het is niet de eerste keer dat er wordt geattendeerd op de problemen in deze zee. Het Wereld Natuur Fonds (WNF) heeft in 2016 al aan de bel getrokken. Zij proberen sinds die tijd de Nederlandse regering te wijzen op de effecten die de gaswinning op de bodem van de Waddenzee heeft.

(Bron: ANP, NOS, de Waddenvereniging, WNF)

Geef een antwoord

Reacties (2)

  1. Hanneman says:

    Mmmmmmh……. Zorgen om de natuur die door gaswinning ontregeld raakt. Hoe ging dat ook weer met mensen? Nou, het zal mij benieuwen wiens belangen zwaarder gaan wegen, die van de zeehondenlobby of die van de gaswinners. Wat denkt u?

  2. oosterwijck says:

    Er gloort hoop aan de horizon. … Niet dat de regering (lees VVD) tot inkeer is gekomen betreffende de natuur, nee er is een ander argument. … Het kapitalistische Westen wil het gasverbruik verminderen om Rusland en Poutin te treffen.