Wolf geen bezoeker meer, maar vaste gast?

Tot nu toe zijn de bezoeken van wolven aan Nederland nog van tijdelijke aard, maar het lijkt erop dat de wolf zich nu definitief in ons land vestigt. Staatsbosbeheer vermoedt dat een wolf die de afgelopen maanden herhaaldelijk in natuurgebieden in Midden-Drenthe is gezien daar wil blijven.

Territorium

Een wolf die langer dan een half jaar in een bepaald gebied verblijft, beschouwt dat als zijn territorium. Eerst moet echter nog worden bewezen dat het inderdaad steeds om hetzelfde dier gaat. Er zijn camera’s geplaatst om het vermoeden te bevestigen. Alleen de beelden op zich zijn volgens wolvendeskundige Aaldrik Pot echter niet voldoende. Alleen aan de hand van ‘territoriale markeringen’, zoals keutels, kan met zekerheid worden vastgesteld dat het om één en dezelfde wolf gaat.

Geen schapen als prooi

In zijn leefgebied doet de wolf zich vooral tegoed aan middelgrote hoefdieren zoals reeën, wilde zwijnen en jonge edelherten. De woordvoerder van Staatsbosbeheer legt uit: “Grotere prooien zijn een te groot risico voor wolven. Een trap van een paard bijvoorbeeld kan een wolf dodelijk verwonden. Zwervende wolven grijpen ook vee, voornamelijk schapen.” Getroffen boeren worden hiervoor gecompenseerd. De afhandeling van schade die wolven toebrengen is door de provincies uitbesteed aan het BIJ12/Faunafonds. Het feit dat de wolf in Drenthe geen schapen aanvalt, duidt erop dat hij geen zwervend bestaan leidt. Het lijkt erop dat hij zijn leefgebied inmiddels kent en weet waar het wild zit, schetst wolvenkenner Pot.

In september uitsluitsel

Buiten Drenthe zijn de afgelopen jaren ook in Groningen regelmatig wolven waargenomen die vanuit Duitsland naar Nederland komen. Dit jaar is daarnaast voor het eerst in 2 eeuwen een wolf gezien in Friesland. Het zal nog moeten blijken of de wolf definitief terug is in ons land. Staatsbosbeheer verwacht daar in september uitsluitsel over te kunnen geven.

Lees ook: André Donker over wolven in Nederland

(Bron: ANP, NOS)

Geef een reactie

Reactie

  1. oosterwijck says:

    De wolf is geen bezoeker meer , maar een vast verkeersslachtoffer. Daarmee wil ik zeggen, dat in dit kleine, volgebouwde, verkeersinfarct, en overbevolkte landje, geen plaats is voor wilde dieren. Hoe graag biologen het zouden willen. Er is zelfs geen plaats meer voor alle menselijke bewoners. As er voor alle bewoners voldoende huizen gebouwd gaan worden, wordt het overgebleven groen te veel aangetast en als nog het laatste restje groen wordt volgebouwd, maken we de leefbaarheid voor de mens nog minder als dat deze nu als is. Denk even terug aan de jaren vijftig, toen we de helft van het aantal inwoners hadden, toen de overheid emigratie promootte. Toen was ons land al te klein. En nu hebben we het dubbele aantal inwoners en willen we de laatste restanten natuurparken vullen met wisenten, paarden, herten en wolven, die tussen de verkeersdrukte alle snelwegen en landingsbanen mogen oversteken. Een duidelijk geval van sociaal economische minderbegaafdheid of gekte.