vogels

Vogels lijden onder dramatische insectenstand

Het gaat slecht met de insecten in Nederland en dat heeft negatieve gevolgen voor veel levende wezens. Vogels hebben bijvoorbeeld moeite om genoeg eten te vinden, waardoor het voortbestaan van sommige soorten onzeker is.

Minder insecten, minder te eten

In een artikel op de natuurnieuws-site Nature Today luidt de Vogelbescherming de noodklok. “Sinds 1980 zijn alleen al in Noordwest-Europa 421 miljoen vogels verdwenen”, schrijft de organisatie in dit stuk. De (vermoedelijke) boosdoener is de intensieve landbouw. Landbouwgrond wordt anno 2017 intensief bewerkt met gif- en stikstof, wat slecht is voor vogels. Daarnaast toont recent Duits onderzoek aan dat insecten waarschijnlijk niet meer kunnen overleven in de begroeiende gebieden rond landbouwgronden, waardoor er niet genoeg eten is voor vogels. Ruim 60 procent van alle vogels is afhankelijk van insecten om in leven te blijven.

Insectenstand ook schadelijk voor mensen

Volgens het Duitse onderzoek moet er echt iets gebeuren om de insectenstand wee rop peil te brengen, want: “Het is nauwelijks voorstelbaar wat er gaat gebeuren als deze ontwikkeling onverminderd doorgaat.” Dat zegt de Nederlandse wetenschapper Hans Knoop op de site van de Radboud Universiteit Nijmegen. Knoop is projectleider van het Duitse onderzoek. Het is overigens niet alleen belangrijk voor de vogels dat er iets verandert, ook voor de mens is het 5 voor 12. Zo is de voedselindustrie deels afhankelijk van insecten. Als zij er niet meer zijn, is het aannemelijk dat bepaalde producten niet meer verkrijgbaar zijn.

(Bron: website Radboud Universiteit, Nature Today, de Volkskrant)

Geef een antwoord