weidevogels

Vergaande maatregelen nodig om weidevogels te redden

Sinds de jaren 80 is het aantal weidevogels in Nederland afgenomen van ruim 100.000 paar naar zo’n 30.000. De Vogelbescherming vindt dat Nederland ondanks herhaaldelijk aandringen te weinig doet om de weidevogels van de ondergang te redden en dient daarom een klacht in bij de Europese Commissie.

Kamermeerderheid

Volgens de Vogelbescherming gaat het al tientallen jaren slecht met de weidevogels als de grutto, kievit, scholekster en veldleeuwerik. Het aantal vogels is sinds de jaren 80 enorm verminderd. In 2015 werd de regering door een Kamermeerderheid opgeroepen zo snel mogelijk met een plan van aanpak te komen om de weidevogels te redden. Dat plan is er nu, maar de Vogelbescherming vindt dat het een plan is zonder concrete doelstellingen, acties en extra financiële middelen. Om de dieren echt te redden zijn vergaande maatregelen noodzakelijk.

Europese afspraken

De organisatie hoopt dat Nederland door de Europese Commissie wordt verplicht om die maatregelen te nemen, omdat Nederland inbreuk zou maken op verschillende Europese afspraken. Doordat een groot deel van de Europese weidevogelpopulatie in Nederland broedt, heeft Nederland een bijzondere verantwoordelijkheid en gaan er veel Europese weidevogelsubsidies naar Nederland. Door intensivering van de landbouw en klimaatverandering leveren weidevogelvriendelijke maatregelen, zoals later maaien, minder op. Ook controleren provincies onvoldoende op het resultaat.

Veroordeling

De organisatie zegt dat de procedure uiteindelijk kan leiden tot een veroordeling door het Europese Hof van Justitie. Een woordvoerder van staatssecretaris Van Dam zegt in de Volkskrant de zaak af te wachten.

(Bron: ANP, NOS, Trouw)

Geef een reactie