Euro Birdwatch

Trekvogels op weg naar het zuiden spotten tijdens Euro Birdwatch

Elk najaar maken miljoenen trekvogels zich op voor een reis naar warmere oorden in het zuiden. Dé kans voor vogelliefhebbers om grote groepen vogels en zeldzame exemplaren voorbij te zien komen. De piek ligt in oktober en tijdens Euro Birdwatch op zaterdag 6 oktober 2018 kunt u van de vogeltrek genieten en tegelijk meehelpen met tellen.

Weersomstandigheden

De Euro Birdwatch is sterk afhankelijk van het weer en dat ziet er voor zaterdag 6 oktober goed uit. Want er is helder zicht nodig en het belooft een zonnige dag te worden. Daarnaast is de wind van belang. Bij een lichte tegenwind vliegen de vogels lager en zijn zij beter zichtbaar. Voor de vogels zelf is rugwind (dus noorden en/of oostenwind) het meest gunstig.

Telpunten

Bij meer dan 150 vogelkijkpunten wordt er door vogelwerkgroepen en telgroepen meegeteld. Veel van de telpunten zijn open voor publiek en ervaren vogeltellers geven er uitleg. Vogelbescherming Nederland coördineert Euro Birdwatch in Nederland samen met Trektellen.nl en op deze website worden de getelde vogels ook bijgehouden. Voor een goede kijkplek is het van belang dat het een hoge plek is, met een vrij uitzicht. Zoals Westkapelle, Breskens, Stavoren, de duinen bij Den Haag en IJmuiden, IJmeerdijk te Almere, Kamperhoek, de Eltenberg en de Hamert in Noord-Limburg. Nederland telt in totaal meer dan 175 van dit soort geschikte telpunten.

Welke vogels zijn er te zien?

Van sommige vogels zullen grote groepen te zien zijn, zoals ganzen en buizerds. Ook spreeuwen zijn tijdens de verschillende edities van Birdwatch door de jaren heen in groten getale te zien geweest. Meestal is het zelfs de meest getelde vogelsoort. In deze tijd van het jaar kent ons land namelijk een recordaantal spreeuwen. Naast de al in Nederland aanwezige spreeuwen zijn er nu ook veel spreeuwen uit Scandinavië en Oost-Europa in ons land. Daarnaast is er altijd kans om zeldzamere exemplaren te zien, zoals strandleeuweriken en gele kwikstaarten. De uiteindelijke eindbestemming van de trekvogels is voor alle vogels verschillend. Zo trekken kleinere zangvogels meestal niet verder dan Zuid-Europa, terwijl grotere exemplaren het vaak tot wel ver in Afrika brengen.

Record

Hoeveel vogels er dit jaar te zien zijn is nog afwachten. Het record aantal ligt op 1.425.405 vogels, geteld in 2014. Er zijn toen bijna 200 verschillende vogelsoorten gezien. Gaat 2018 daar overheen? We zullen het spoedig weten.

(Bron: Vogelbescherming Nederland, Nature Today)

Geef een reactie