Aziatische hoornaar

Opmars Aziatische hoornaar steeds groter probleem, zo helpt u mee die te stoppen

De Aziatische hoornaar wordt steeds vaker gezien in Nederland. En dat is slecht nieuws voor onze honingbijen, hommelsoorten en andere bestuivende insecten. Zij staan namelijk op het menu van de invasieve exoot. Door nu de strijd aan te gaan met de koninginnen van de schadelijke wespensoort, kan de verspreiding mogelijk een halt worden toegeroepen.

Opmars Aziatische hoornaar

De Aziatische hoornaar komt van oorsprong niet voor in Nederland, maar is aan een opmars bezig in ons land. In de 1e jaren gaat het nog om enkele waarnemingen, maar in 2022 zijn er al 140 meldingen doorgegeven. Het jaar 2023 belooft vooralsnog weinig goeds, want in de 1e maanden zijn er al 100 geverifieerde meldingen gedaan. Het Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden (EIS) vreest dan ook dat er dit jaar opnieuw een toename zal zijn. Tot nu toe duikt de hoornaar vooral in de zuidelijke provincies op. Het is dus nog niet te laat om verspreiding over het hele land te stoppen.

Voorkom nesten, door koninginnen te doden

De maanden april tot en met juni, dat is de periode waarin de koninginnen van de Aziatisch hoornaar een nest maken. Het is waarschijnlijk erg effectief om dat te voorkomen. Door een koningin te doden voordat ze een nest maakt, wordt het probleem in de kiem gesmoord. Het is daarbij uiteraard belangrijk om zeker te zijn van uw zaak. Alleen de Aziatische hoornaar is schadelijk voor onze inheemse insecten, maar hij lijkt enigszins op onze eigen hoornaar. Kijk dus goed of u de juiste soort heeft. In een eerder artikel zetten we de verschillen op een rij. Geef daarnaast een melding door aan waarneming.nl. Daarvoor heeft u een duidelijke foto nodig. U krijgt dan te horen of het inderdaad om het insect gaat.

Zo kunt u een koningin doden

Heeft u de bevestiging gekregen dat het inderdaad om een Aziatische hoornaar gaat, dan raadt het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan om de koningin te vangen en te doden, door haar in de vriezer te doen. Ook op de website van EIS kenniscentrum insecten wordt dit advies gegeven. Omdat we benieuwd zijn naar de reden hiervan, bellen we met Daan Drukker van EIS. Hij legt ons uit dat dit de minst vervelende en tevens veiligste manier is om de hoornaar te doden. Het voorkomt dat u gestoken wordt en het is voor het dier een zachte dood.

Heeft de koningin toch al een nest gemaakt, laat dat dan verwijderen door een (professionele) bestrijder. Of verwijder het zelf. Dit geldt alleen voor de maanden april tot en met juni. Later in het jaar kunt u beter bij een nest uit de buurt blijven. Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) raadt sowieso af om een nest zelf te verwijderen, wegens het risico op steken.

Ziet u van juli tot en met september een Aziatische hoornaar, dan gaat het meestal om een werkster. Het heeft geen zin om die te vangen en te doden. Ook kunt u het nest dan dus niet meer zelf verwijderen. Als u een melding doorgeeft via waarneming.nl, dan geeft EIS kenniscentrum uw waarneming zo nodig door aan de provincie waar u het nest aangetroffen heeft. De provincie beslist vervolgens wat er met het nest gebeurt. Maar u kunt het zelf ook laten verwijderen door een professionele bestrijder.

In de maanden oktober tot en met december vliegen er over het algemeen weer alleen koninginnen rond, maar zijn er geen nesten meer. Die koninginnen kunt u weer vangen en doodmaken in de vriezer.

Aziatische hoornaar gevaarlijk voor de mens?

Zoals gezegd, vormt de Aziatische hoornaar een groot gevaar voor inheemse insecten. Vooral de honigbij wordt door de wesp bedreigd. Voor de mens valt het gevaar gelukkig mee. Ze steken namelijk veel minder snel dan gewone wespen. Een steek is daarnaast alleen gevaarlijk als u allergisch bent voor wespensteken. In andere gevallen is de steek vooral behoorlijk pijnlijk. Pijnlijker dan een normale wespensteek. Wel is het, net als bij andere soorten steken, raadzaam om alert te zijn bij een steek in de mond of keel of bij meerdere steken. En snel te handelen door bijvoorbeeld een arts te bezoeken of 112 te bellen.

(Bron: NVWA, RTL Nieuws, EIS kenniscentrum insecten, Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD). Foto: Shutterstock)

Geef een reactie

Reactie

    josje1950 says:

    Bij mij vliegt ook al weken zo.n beest rond Er een goede foto van maken en melden bij waarnemingen.nl Dat wil ik wel doen maar dan moet het beest wel eerst stil zitten en dat doet ie niet. De keren dat ie wel stilzit is het ergens achter en kan je geen foto maken. Wat te doen het zekere voor het onzekere nemen en hem bij voorbaat doden?