Nederlandse kustlijn wordt in rap tempo bebouwd

De bebouwing van de Nederlandse kustlijn houdt de gemoederen flink bezig. In januari herzag minister Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu) het plan om meer bebouwing toe te staan, maar desondanks zijn de bouwactiviteiten intens en het open landschap verdwijnt in rap tempo.

Overcapaciteit

Tussen 2013 en 2019 verrijzen zo’n 7.000 nieuwe recreatieaccommodaties aan de kust. Natuurmonumenten waarschuwt voor ‘overcapaciteit’ en inventariseerde hoeveel nieuwe bouwsels er aan zee in de provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland bij komen. In Zuid-Holland telde Natuurmonumenten 1710 objecten die al gebouwd, in aanbouw of gepland zijn. In Noord-Holland zijn dat er in totaal 1083 en in Zeeland 3809, maar daar vallen ook ligplaatsen voor boten onder in jachthavens. Banken en recreatieondernemers beschouwen de vakantiemarkt aan de Nederlandse kust al als ‘verzadigd’. Goede afspraken met alle betrokken overheden zijn dan ook van belang om de uitbreiding binnen de perken te houden.

Bescherm de kust

Plannen van minister Schultz van Infrastructuur in december om meer bebouwing toe te staan leidden tot een storm aan verontwaardigde reacties. Natuurorganisaties begonnen het initiatief ‘bescherm de kust’ waar mensen nieuwe bouwplannen voor de kust kunnen melden. Een petitie tegen het plan haalde binnen de kortste keren 100.000 handtekeningen op en de bewindsvrouw draaide in januari haar plannen terug. Direct na de zomer hoopt minister Schultz met natuurorganisaties en andere belanghebbenden een nationaal kustpact te presenteren. Daarin moet worden afgesproken wat wel en niet mogelijk is in het kustgebied.

(Bron: ANP)

Geef een reactie