kustlijn

Definitieve afspraken over bebouwen kustlijn

Ruim 60 partijen hebben definitieve afspraken gemaakt over de mogelijkheden voor recreatieve bebouwing aan de kust. Daarvoor is nu het Kustpact getekend.

Storm van kritiek

Een eerder plan van minister Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu) van eind 2015 leidde tot een storm van kritiek. Meer dan 100.000 mensen tekenden in korte tijd een petitie tegen het plan om meer bebouwing langs de kust mogelijk te maken. De minister besloot daarop het voorstel in te trekken en met de betrokken partijen te gaan praten om tot een breed gedragen nationaal kustpact te komen.

Lege, ongerepte landschappen

Het huidige pact verdeelt de kust in zones. Zo komt er duidelijkheid over waar langs de kust gebouwd mag worden, waar niet en onder welke voorwaarden. Volgens directeur Marc van den Tweel van Natuurmonumenten kunnen volgende generaties door dit pact “ook nog genieten van de lege, ongerepte landschappen waar wij zo van genieten”. Kustlandschappen worden volgens hem voortaan beter beschermd. “Een pact om onze mooie kust te beschermen, maar tegelijkertijd niet op slot te zetten”, aldus minister Melanie Schultz.

Recreatiesector

Het Kustpact is ook getekend door de recreatiesector. Eerder wilde deze sector geen handtekening zetten, maar na enkele aanpassingen is er nu toch een akkoord. Zo is er afgesproken dat plannen die al in de pijplijn zaten mogen doorgaan. Andere partijen die ondertekenen zijn onder meer provincies, gemeenten, waterschappen, drinkbedrijven en milieuorganisaties. De Waddengemeenten tekenden het akkoord niet. Zij hebben al strenge regelgeving voor kustbebouwing. Het Kustpact zou hier weinig aan toevoegen.

(Bron: ANP)

Geef een reactie

Reactie

    Hanneman says:

    Ik was er al een beetje op aan het wachten en zelfs even bang dat ik ongelijk zou krijgen. Grijpvingers áf van de kust. Zou ’t werkelijk zo zijn? En huppekéé, artikel op MAX en de droom aan diggelen. Eigenlijk lag het ook wel voor de hand. Bedrijfsbelang dat wijkt voor belangen van de natuur? Vanwege onvoldoende maatschappelijke draagkracht al die projectdollars in de bouwgrond laten zitten zoals de gasziljoenen in Groningen? Werkelijk te mooi om waar te zijn. En dat blijkt het dus ook. ’t Is eindelijk helder. De kust geprivatiseerd. Na een geduldige pier en pulkoperatie is de draagkracht “geregeld”. Toezicht op beschermde kustgebieden wordt door dit pact béter. En ook in de toekomst zullen de kleinkinderen van uw kleinkinderen nog steeds kunnen genieten van de ongereptheid en vergezichten. Klinkt net zo veelbelovend als de veelbelovendheid die eenieder moest overtuigen van het nut en de noodzaak van de marktwerking in de zorg. Er staat niets meer in de weg. Natuur is weerloos. Flora en Fauna zullen zich verdienstelijk moeten gaan maken en de eigen broek ophouden. De ellende die de kust zal gaan overkomen gaan we ook zien bij de “economische ontginning” van de Oostvaardersplassen. Strakjes mag u met edelherten en wilde paarden op de foto of misschien gaat u liever in de safaribus mee door rustgebieden. Eerlijkgezegd best benieuwd wat zo’n nachtje zeer sjiek hotel met zicht op zee gaat doen in de markt. Wat de strandvilla’s moeten gaan opbrengen. Nou ja, Trump president in de verenigde staten, onthoofdingen in de eenentwintigste eeuw, computertelefoon in m’n broekzak en plannen voor Mars….. waar wind ik me over op?