Het waterpeil in de Maas blijft dalen

Het waterpeil in de maas tussen Grave en Sambeek daalt al sinds er donderdag 29 december 2016 een schip dwars door een stuw is gevaren. 6 kleppen in de waterkering zijn kapot, waardoor het water wegloopt.

Botsing

Het schip botste in de mist tegen de brug. Bij de Thompsonbrug zijn ook twee sluizen, maar het binnenvaartschip voer aan de verkeerde kant van de rivier en stevende recht op de stuw af. Met een stuw wordt de waterstand geregeld. Op die manier houdt het waterschap controle over het waterpeil in een gebied. De stuw is een obstakel in het water, waarmee het water wordt tegengehouden. Hoe hoger hij dus staat, hoe hoger de waterstand erachter is en zo werkt dat ook andersom. Door de scheur in de stuw bij Grave daalt de waterstand nu.

Laag waterpeil zorgt voor gevaar

En hoewel dijken in principe zijn bedoeld om het land te beschermen tegen hoogwater, is het op dit moment juist het lage waterpeil in de Maas dat de dijken in gevaar brengt. Het waterpeil tussen Grave en Sambeek is zo’n 3 meter gedaald en het grondwater staat nu hoger dan het rivierwater en dat is slecht voor de dijken, aldus het Waterschap Limburg. “Dit is voor ons een unieke situatie”, aldus Arny Raedts van Waterschap Limburg. “Doordat het grondwater hoger staat dan het water in de Maas, kan er kwelwater ontstaan aan de binnenkant van de dijk. Daardoor spoelt er zand en klei weg en dat verzwakt de dijk. We inspecteren nu dus de binnenkant van de dijken, terwijl we bij hoogwater, wat veel vaker voorkomt, juist de buitenkant inspecteren.”

Dagelijkse controle

Op één plek tussen Grave en Sambeek is al een klein stukje van de dijk uitgeslepen, zegt Raedts. “Dat is bij de Mookerplas, aan een zijtak van de Maas. Toen we daar schotten plaatsten om te voorkomen dat de plas leegliep, zagen we dat er aan de voet van de dijk een stukje was weggespoeld. We gaan daar en op andere plaatsen nu dagelijks controleren.” Waar er water onder de dijk door sijpelt, wordt een nieuwe kleilaag tegen de dijk gelegd. “De situatie is nu nog niet heel ernstig, maar we zitten wel midden in het hoogwaterseizoen. Dus als het straks flink gaat regenen, kan het waterpeil plotseling veel hoger zijn. En dan moeten de dijken hier wel in orde zijn.”

Waterpeil laten stijgen

Met behulp van twee grote pompen probeert Rijkswaterstaat het waterpeil in het Maas-Waalkanaal weer omhoog te krijgen. Naar verwachting duurt het enkele dagen tot dat weer op het oude niveau is. Vanaf dat moment is er ook weer beperkt scheepvaartverkeer mogelijk.

(Bron: ANP, NOS)

Geef een antwoord