rivierdijken

Grootscheepse oefening: zijn onze rivierdijken bestand tegen extreem hoog water?

Om goed voorbereid te zijn op een situatie van extreem hoog water in de rivieren wordt deze week de hoogwateroefening ‘Deining & Doorbraak’ uitgevoerd. Op woensdag 27 september 2017 wordt er als onderdeel van deze oefening 1147 kilometer rivierdijk gecontroleerd door ruim 1000 dijkwachten en militairen.

Grootste oefening sinds 1995

Voor de controle wordt zowel op de grond als in het water en in de lucht allerlei materieel ingezet. Het is de grootste oefening sinds de hoge waterstanden van 1995. Toen hebben ruim een kwart miljoen mensen hun huizen en bedrijven moeten verlaten, omdat de rivierdijken op doorbreken stonden. Sindsdien zijn de dijken verbeterd en versterkt, hebben rivieren meer ruimte gekregen en is de samenwerking tussen allerlei diensten verbeterd. Ook is het Platform Crisisbeheersing Waterschappen Midden-Nederland (PCWM) opgericht, waarin 5 waterschappen, 4 veiligheidsregio’s, Defensie en Rijkswaterstaat samenwerken.

Geen daadwerkelijk gevaar

Op maandag 25 september is de hoogwateroefening ‘Deining & Doorbraak’ gestart met berichten dat het water in de Rijn bij Lobith een kritieke hoogte dreigt te bereiken. Tot en met vrijdag wordt geoefend met de gevolgen van die waterstand. Omwonenden van de rivierdijken zullen op woensdag het meest van de oefening merken. Op een aantal locaties oefenen de waterschappen met groot materieel. De waterschappen benadrukken dat het om “een fictieve hoogwatergolf” gaat en dat er dus geen daadwerkelijk gevaar is.

4 miljoen mensen

Achter de dijken langs de Rijn, Waal en IJssel wonen en werken ruim 4 miljoen mensen, die bij extreem hoog water in gevaar kunnen komen. Het gebied langs de Maas doet in deze oefening niet mee, omdat de Maas niet wordt gevoed vanuit de Duitse Rijn en een dijkdoorbraak langs de Maas niet meteen levensbedreigend is.

Hoe zit het bij u?

Wilt u weten hoe het met de overstromingskans zit in uw woongebied? Op overstroomik.nl kunt u dat bekijken.

(Bron: ANP)

Geef een reactie