Studentenleven is cultureel erfgoed

Vanaf nu prijkt het studentenleven en de gewoonten en tradities bij studentenverenigingen officieel op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. Eerder gingen het Zomercarnaval in Rotterdam en het Brabantse worstenbroodje al voor.

Mores en tradities

Volgens de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV), die de voordracht heeft gedaan, gaat het om ”een levende, dynamische cultuur die de sociale cohesie bevordert en belangrijk is voor de identiteit van veel studenten in Nederland”. Sommige studentenverenigingen bestaan al zo’n 200 jaar. “Ze krijgen nu erkenning voor het beschermen van de mores en tradities voor de volgende generaties studenten”, aldus LKvV-voorzitter Ruben Hoekman. Bij tradities en mores onder studenten horen zaken als ontgroeningsrituelen, het opnemen van studenten van verschillende opleidingen in officiële studentenverenigingen en geregeld met elkaar borrelen.

Nieuwe generaties

In het erfgoedzorgplan dat bij een plaats op de Nationale Inventaris hoort, heeft de koepelvereniging van studentenorganisaties plannen gezet om de tradities te blijven doorgeven aan nieuwe generaties studenten.

Zat u tijdens uw eventuele studentenleven bij een vereniging?

(Bron: ANP, foto: Pletterijkade, vaarjool van de Haagse Studentenvereniging, 1937)

Geef een reactie

Reactie

  1. Hanneman says:

    De “kop” boven dit stuk klopt niet! Dat moet zijn; “Studentenleven is sociaal- economisch erfgoed.” Want het is naar mijn idee juist dié cultuur die een hoop ellende kweekt. The young boys network is strakjes the old boys network. De schimmige partijen waar al voor de afronding van een studie wordt bepaald waar de toekomstige bestuurders, bedrijvers en zo meer terecht zullen komen. Zitten tegenwoordig trouwens ook al wat young girls bij en die gaan strakjes – leve de emancipatie – ook old girls networks vormen. Onder het borrelen. En dan gaat het inderdaad over de tradities. Het in handen houden van bestuurlijke organen, bedrijven en niet in de laatste plaats de moraal die de afgestudeerden allemaal aanhangen; strakjes véél poen! Erfgoed? M’n kloten!