Erfgoed

Recordaantal tradities bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland

Deze maand worden maar liefst 13 nieuwe tradities bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Van de 1 Aprilviering Brielle tot Fierljeppen.

Culturele rijkdommen

Het doel van de lijst met immaterieel erfgoed is om culturele rijkdommen door te geven aan nieuwe generaties. Het kan naast tradities ook gaan om sociale gewoonten, rituelen, voorstellingen, uitdrukkingen, bijzondere kennis van de natuur en ambachtelijke vaardigheden die gemeenschappen en groepen erkennen als een vorm van cultureel erfgoed. Deze maand wordt er een recordaantal bijgeschreven.

Het gaat om 1 Aprilviering Brielle, Fierljeppen, Gondelvaart Giethoorn, Houtdorp Rijssen, Midwinterhoornbouwen, Oprechte Dalfser Moptraditie, Pinksterrijden, Schuttersbogenroute Didam, Shanties zingen, Sint Piterfeest in Grou, Snertkoken, Strontweek en de Weervisserij. We gaan hieronder wat verder in op enkele van de bijgeschreven tradities.

1 Aprilviering Brielle

Zo wordt bij de 1 Aprilviering Brielle herdacht dat op 1 april 1572 Den Briel als eerste stad in Nederland door de Watergeuzen bevrijd is van de Spanjaarden. De viering is een lokale feestdag die jaarlijks tienduizenden bezoekers trekt en waaraan honderden Briellenaren actief deelnemen. Ook wordt er een aantal kanonnen afgeschoten op de wallen.

Fierljeppen

Fierljeppen (slootjespringen) is een traditionele sport waarbij een atleet probeert met behulp van een polsstok een zo groot mogelijke afstand over een sloot/water te overbruggen. De bakermat van het polsstok-verspringen in wedstrijdverband is Friesland. Daar worden al in het begin van de jaren 20 ljepwedstijden gehouden.

Oprechte Dalfser Moptraditie

De traditie bestaat uit zowel het — volgens geheim recept — vervaardigen van de Dalfse mop als het kopen en cadeau geven van de koekjes als men op bezoek gaat. Voor de inwoners van Dalfsen is de traditie van De Oprechte Dalfser Mop bijzonder omdat het een specialiteit van het dorp is.

Sint Piterfeest in Grou

In Grou wordt geen Sinterklaasfeest gevierd, maar wel Sint Piter op 21 februari. Voor buitenstaanders lijkt Sint Piter op Sinterklaas, maar het Sint Piterfeest heeft een andere oorsprong. Onderdelen van het feest zijn onder andere de aankomst met een boot van Sint Piter, waarbij hij een witte mantel draagt en op een (zwart) Fries paard rijdt. Hij wordt geassisteerd door zijn secondant Swarte Pyt. Het is echter een voorjaarsfeest, dat in vroeger tijden vaak gepaard ging met vruchtbaarheidsrituelen en vreugdevuren.

Snertkoken

Eén van de oudste opgeschreven recepten voor snert dateert uit het begin van de 16e eeuw. Snert is een éénpansgerecht waarbij van oudsher ingrediënten gebruikt worden die lang houdbaar zijn. In de volksmond worden de benamingen erwtensoep en snert door elkaar gebruikt. Er is echter een verschil. Een pan erwtensoep wordt door de kenners pas snert genoemd als hij ten minste één nacht heeft gestaan.

(Bron: Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland)

Geef een reactie