Het Limburgs krijgt nationale erkenning

Het Limburgs wordt nationaal erkend als een officiële regionale taal. Als het aan minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren ligt, wordt hierover in het najaar van 2019 een convenant gesloten. Minister Ollongren maakt dit bekend tijdens haar verkiezingstournee door de provincie Limburg. 

Officiële erkenning

Het Limburgs is niet de eerste erkende streektaal. Al eerder is het Nedersaksisch erkend als officiële streektaal. In oktober 2018 zijn het Rijk en de provincies Drenthe, Friesland, Gelderland Groningen en Overijssel overeen gekomen het Nedersaksische te erkennen voor het behoud van de streektaal. Daarnaast heeft minister Ollongren in november van 2018 een akkoord bereikt met de provincie Friesland voor het behoud en stimulering van het Fries. Dit is onder meer bekrachtigd door het instellen van een leerstoel Friese taal en letteren aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het Fries is overigens een officiële taal. Die status krijgen het Nedersaksisch en het Limburgs niet. Sinds 1998 is het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden van kracht. In Nederland worden behalve Fries, Nedersaksisch en Limburgs ook Jiddisch en Romani tot het Europees Handvest gerekend.

Teken van identiteit

De reden voor erkenning van de streektaal is volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken van belang als teken van identiteit. Limburgers en Friezen zijn groot voorstander van het spreken van de provincietaal. Van de Friezen en Limburgers spreekt respectievelijk 30 en 45 procent de taal nog altijd thuis.

(Bron: ANP)

Geef een reactie