Extra geld nodig om rijksmonumenten te behouden

Iconische rijksmonumenten zoals Paleis Soestdijk, de Domtoren in Utrecht en het Centraal Station in Amsterdam hebben omvangrijke restauraties nodig en provincies trekken aan de bel dat daar te weinig geld voor beschikbaar is.

Verloren gaan

Uit een inventarisatie van de 12 provincies blijkt dat er te weinig geld beschikbaar is voor omvangrijke restauraties van grote, beeldbepalende rijksmonumenten. Een aantal iconische monumenten dreigt daardoor verloren te gaan en de provincies willen van het Rijk een realistischer budget.

373 miljoen euro

Volgens een berekening van het Interprovinciaal Overleg (IPO) gaat de restauratie van 36 beeldbepalende rijksmonumenten de komende 5 jaar zo’n 373 miljoen euro kosten. De rijksmonumenten die moeten worden opgeknapt zijn onder meer het Centraal Station in Amsterdam (50 miljoen), Paleis Soestdijk (45 miljoen) en de Domtoren in Utrecht (20 miljoen). Daarnaast gaat het opknappen van de Maastunnel in Rotterdam, de oudste tunnel van Nederland, nog eens zo’n 262 miljoen euro kosten.

Realistische bijdrage

De provincies zijn sinds 2012 verantwoordelijk voor het restaureren van rijksmonumenten. Zij krijgen daarvoor jaarlijks 20 miljoen euro van het Rijk en dragen zelf ook bij.”Provincies zijn bereid hun verantwoordelijkheid te nemen en dat doen zij, ook financieel, maar bij het takenpakket hoort ook een realistische bijdrage van het Rijk die in verhouding staat tot de opgave die er ligt. Deze inventarisatie geeft aan dat een substantiële bijdrage van het Rijk noodzakelijk is om te voorkomen dat deze iconen in verval raken”, zegt de Groningse gedeputeerde Fleur Gräper, portefeuillehouder cultureel erfgoed namens de gezamenlijke provincies.

Delegatie

Een delegatie van de provincies bespreekt maandag 27 juli 2016 de problemen met minister Jet Bussemaker (Cultuur).

Welk rijksmonument mag wat u betreft echt niet verloren gaan?

(Bron: ANP)

Geef een reactie