boeken, voorleesdag prinses Laurentien

Boeken lenen is weer in

De bibliotheken in Nederland doen goede zaken. Het aantal boeken dat wordt geleend stijgt. De openbare bibliotheken leenden in 2015 samen 75 miljoen boeken uit, iets meer dan in het jaar daarvoor. Dit nieuws komt op de dag van het jaarlijkse Nationale Voorleesontbijt. 

De jeugd

Het is vooral de jeugd die weg naar de bibliotheek weet te vinden. Vorig jaar werden er 38 miljoen jeugdboeken uitgeleend. Dat zijn er 2 miljoen meer dan in 2014. Het aantal volwassenen dat naar de bieb gaat is gedaald. In totaal werden er door de bibliotheken 73 miljoen boeken en 4 miljoen e-books uitgeleend. Dit blijkt uit een onderzoek dat minister Jet Bussemaker naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het is goed nieuws, want de bibliotheken hebben moeilijke jaren achter de rug. Sinds 2011 daalde het aantal leden. De daling stopte in 2015.

Ontmoetingsplaats

Volgens minister Bussemaker is de bieb een ontmoetingsplaats geworden waar jongeren en volwassenen graag komen. “Ze kunnen boeken lenen, maar ook een talencursus volgen, met een 3d-printer aan de slag of meedoen aan een debat. De bibliotheek heeft zichzelf opnieuw uitgevonden.” Bibliotheken krijgen steeds meer een soort buurthuisfunctie doordat er naast het uitlenen van boeken andere activiteiten worden georganiseerd.

Voorleesontbijt

Het nieuws komt op de dag van het jaarlijkse Nationale Voorleesontbijt. Het ontbijt is de officiële aftrap van de 14e editie van De Nationale Voorleesdagen, die tot en met 4 februari 2017 duren. Bekende en onbekende Nederlanders lezen peuters en kleuters voor op peuterspeelzalen, crèche, bibliotheken en scholen in het hele land. De voorleesdagen zijn bedoeld om het voorlezen te stimuleren aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen.

(Bron: ANP/NOS)

Geef een reactie