asbestdaken

Doelstelling verwijderen asbestdaken werkt illegale asbestverwijderaars in de hand

Het kabinet heeft 3 jaar geleden aangekondigd dat alle asbestdaken in Nederland voor 2024 verdwenen moeten zijn. Dit gaat om 80 tot 90 miljoen vierkante meter aan asbesthoudenende daken. De kosten van het verwijderen zijn naar schattig meer dan 800 miljoen euro. Volgens de Vereniging van Asbestverwijderende Bedrijven is dit zo goed als onhaalbaar. En de doelstelling om dit verbod voor 2024 te behalen, werkt de groei van illegale asbestvewijderaars in de hand. En dat is slecht nieuws. 

Asbestziekten

Jaarlijks sterven er tussen gemiddeld 1.000 mensen in Nederland door asbestziekten. De vrijkomende asbestvezels kunnen onder andere asbestose (stoflongen) en verschillende vormen van kanker veroorzaken. De ziekten vertonen zich niet altijd direct, maar ontwikkelen zich op latere leeftijd. Soms zelfs pas tientallen jaren later na de blootstelling. Daarom mag sinds 1994 geen asbest meer gebruikt worden in nieuwe producten. Asbestslachtoffers kunnen een financiële tegemoetkoming aanvragen bij het Instituut Asbestslachtoffers (IAS). Sinds 1 juli 1993 geldt in Nederland dat particulieren en bedrijven asbest niet mogen (her)gebruiken, bewaren, verkopen, importeren, weggeven, opnieuw toepassen en bewerken. Deze regel geldt sinds 2005 in heel de Europese Unie.

Verwijderen

Asbestdaken raken door weer en wind na verloop van tijd beschadigd. Op de lange termijn komt er een moment dat asbestvezels vrijkomen. Als u die inademt kan dat gevaarlijk zijn voor uw gezondheid. Daarom wil de regering asbestdaken per 2024 verbieden. Hoewel de wetswijziging nog door de Tweede Kamer moet, zijn er al veel gemeenten die bedrijven en particulieren aanschrijven om hun asbestdaken te verwijderen. Is het dan minder dan 35 vierkante meter, dan mogen huiseigenaren het dak zelf verwijderen.

Illegale asbestverwijderaars

Maar de toenemende druk om deze deadline te halen, werkt het aantal illegale asbestverwijderingsbedrijven in de hand. Volgens de Vereniging van Asbestverwijderende Bedrijven, gaat het om bedrijfjes zonder certificaat. Zij handelen niet volgend de wettelijke voorschriften, bieden de werkzaamheden ver onder de prijs aan en verwijderen het asbest op een onveilige manier. Zij zijn niet de enige die bang zijn dat het asbest op een onveilige manier wordt verwijderd. Ook de Koninklijke Nederlanders Vereniging van Natuurtoezicht trekt aan de bel. Zij maken zich vooral zorgen over het dumpen van asbestafal in de natuur.

Inspecties

Om de werkzaamheden rond asbestsanering te controleren, worden jaarlijks inspecties uitgevoerd. Er worden gemiddeld 600 locaties bezocht tegen 100.000 saneringen die worden uitgevoerd elk jaar. De kans dat een illegale saneerder wordt gepakt is dus minimaal. En het opsporen ervan vraagt om recherchewerk en daar is geen geld voor. In veel gemeentes ligt het toezicht bij de medewerkers van de Omgevingsdienst. Illegale saneerders kunnen overigens een boete krijgen die kan oplopen tot 13.000 euro en kan strafrechtelijk worden vervolgd.

Geen zorgen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maakt zich nog geen zorgen over het behalen van de doelstelling. Zij zien nog mogelijkheden om het huidige tempo voor asbestverwijdering op te voeren. Want zoals het nu gaat zijn alle daken pas in 2026 gesaneerd. Ondanks de druk voor het behalen van de doelstelling zijn er geen aanwijzingen dat er nu meer asbest gedumpt wordt dan voorheen, aldus een woordvoerder van het ministerie tegen de NRC.

Wilt u weten wat u zelf kunt doen of wat u moet laten doen bij het verwijderen van asbest uit uw woning? Kijk op de website van Milieu Centraal.

(Bron: NRC, Rijksoverheid)

Geef een reactie