Jaarrond tuintelling

Jaarrond tuintelling geeft een kijkje in het dierenleven in uw tuin

Doet u graag jaarlijks mee met de tuinvogeltelling en andere tellingen in de tuin? Dat kan ook structureel, met de jaarrond tuintelling. Naast vogels kunt u ook bijvoorbeeld bijhouden hoeveel vlinders en spinnen er in uw tuin voorkomen, maar ook tuinplanten kunnen geteld worden. Zo ontstaat een steeds beter beeld van de flora en fauna in Nederlandse tuinen.

Jaarrond tuintelling levert schat aan informatie

De jaarrond tuintelling is een initiatief van verschillende partijen, waaronder de Vlinderstichting, de Vogelbescherming, het kenniscentum insecten (EIS) en de Zoogdier vereniging. Dankzij de tuintellingen krijgen zij een beter beeld wélke soorten wáár voorkomen. Dat geldt zowel voor diersoorten als voor planten. Wanneer veel deelnemers op gezette tijden een telling doorgegeven, levert dat een schat aan informatie. Naast leuk voor u, is het daarmee ook nuttig om te doen. Zo kan er bijvoorbeeld meer informatie verzameld worden over de merel, die vanwege de afgenomen populatie in 2022 extra in de aandacht staat.

Tellen wanneer het u uitkomt en wat u wilt

Er wordt niet van u verwacht dat u 365 dagen in het jaar aan het tellen slaat. U kunt zelf kiezen of u bijvoorbeeld wekelijks of maandelijks uw bevindingen doorgeeft. Ook bent u helemaal vrij in het kiezen van de soorten die u wilt tellen. Er zijn 12 verschillende categorieën waaruit u kunt kiezen. Zoals vogels, vinders (dag- of nachtvlinders), spinnen, weekdieren en zoogdieren. Lijkt het u leuk om mee te tellen, dan kunt u op de speciale website een profiel aanmaken en eventueel extra informatie over uw tuin toevoegen. Ook kunt u bij de resultaten zien hoeveel dieren en planten er tot dan toe geteld zijn. Daarnaast is er aandacht voor onbekende soorten. Weet u niet wat voor dier u geteld heeft, dan kunt u anderen om hulp vragen bij ‘onbekende soorten’. Of wie weet herkent u het onbekende dier van iemand anders.

(Bron: jaarrond tuintelling. Foto: Shutterstock)

Geef een reactie