zorgverzekering

Zorgverzekeringskaart om keuze zorgpolis te vergemakkelijken

Het wordt steeds ingewikkelder om zorgverzekeringen met elkaar te vergelijken en een juiste keuze te maken in het oerwoud van zorgpolissen. Dit najaar komen zorgverzekeraars daarom met een ‘zorgverzekeringskaart’, bij elke basiszorgverzekering voor 2017.

Polisvoorwaarden

Consumentenorganisaties klagen al jaren over het gebrek aan betrouwbare informatie voor verzekerden om een zorgverzekeraar te kunnen kiezen. Uiterlijk 19 november 2016 komt er nu een kaart beschikbaar bij elke basisverzekering die in 2017 verkrijgbaar is. Op de kaart komt vergelijkbare informatie over de belangrijkste polisvoorwaarden van zorgverzekeringen. Het gaat onder meer om het eigen risico en zorgadvies en -bemiddeling. Voor de meest gebruikte zorgvormen bevat de kaart informatie over vergoedingen en keuzevrijheid. Die betreft de huisarts, medicijnen, fysiotherapie, ziekenhuizen, hulpmiddelen en wijkverpleging.

Duidelijkheid

De kaart is gemaakt nadat onder meer de Patiëntenfederatie Nederland bij verzekeraars had aangedrongen op meer duidelijkheid. Dianda Veldman, directeur van de federatie, noemt de kaart “een goede eerste aanzet naar meer duidelijkheid”. Zij is benieuwd hoe consumenten de kaart straks gaan gebruiken en of zij het inderdaad een handig instrument vinden. “Het is goed dat er wat licht komt in het poliswoud. Want steeds meer mensen kunnen door de bomen het bos niet meer zien”, aldus Veldman.

(Bron: ANP)

Geef een reactie

Reacties (3)

  Hanneman says:

  Het lijkt mij dat dit gewoon een van de vele troeven in de handen van de verzekeraars is die zal worden ingezet om de de marktwerking tot iedere prijs in stand te houden. Tijdens de algemene beschouwingen is direkt hoorbaar dat het de Minister-President op geen enkele manier zal meewerken aan de wijziging in het marktstelsel laat staan de afschaffing. Terwijl hij het breed gedragen protest tegen de zorgverzekeraars ontkent zit de “zorg”minister, u weet wel, die “powermevrouw”, instemmend te knikken. Deze “kieswijzer” voor de verzekeraars impliceert dat ze niet zomaar zullen opstappen om ruimte te maken voor het nationale zorgfonds. Zeker niet zolang de VVD de verzekeraars dat warme verdienhart toedragen. Maar de marktwerking in de zorg is een misdaad tegen de medemenselijkheid. Natuurlijk zal ik alles doen aan het betalen van mijn rekening en de hoogte daarvan doet hier niet ter zake. Mijn bezwaar is dat er betaald moet worden voor iets wat gewoon niet verhandelbaar mag zijn. Het ontregelt de gezondheid en het sociale klimaat. Het is de hoogste tijd voor dé-Ruttisering. Ik bid u allen; stem straks juist!

  oosterwijck says:

  Er komt pas licht in het polis-woud, als de marktwerking uit de zorg verdwijnt. Ooit ingevoerd door Wiegel, ook een VVD crimineel, die de aanzet heeft gemaakt om de werkende klasse uit te roeien. Gezondheidszorg mag geen winstgevend bedrijf zijn met dure managers en aandeelhouders. Gezondheidszorg mag alleen maar een kostendekkend fonds zijn, zonder dure reclamecampagnes en een ondoordringbaar woud van regels en voorschriften, die handen met geld kosten, dat beter aan zieke mensen besteed kan worden. Een zorgverzekeringskaart is het toppunt van gekte, die ook weer handen met geld kost. Steeds meer zieke mensen, betalen alle zorgkosten en/of medicijnen uit een eigen risico, terwijl 1/3 deel van hun inkomen naar de zorgverzekeraars gaat. Managers en aandeelhouders, evenals pillendraaiers, leven riant, met een miljoeneninkomen, dat door de bevolking bij elkaar wordt gebracht. Geld dat eigenlijk voor gezondheidszorg gebruikt had moeten worden. In de omringende landen betaald de bevolking een fractie, in vergelijking van wat in Nederland betaald wordt. En ook medicijnen kosten een fractie, van wat in Nederland betaald wordt. Waarom is Nederland het enige land in Europa met een eigen risico? … Waarom betalen we in Nederland 6x keer aan zorgkosten als in de omringende landen? … Al deze ongein is niet nodig met een Nationaal Zorgfonds. … Stem juist, stem op een sociale partij, zoals de SP of 50+. De VVD moet oprutten.

  peter64juitede says:

  heel eerlijk gezecht,
  ik vertrouw er niet een
  zelfs menzis waar ik nu bij ben,
  probeert de rekeningen eenzijdig op te sparen
  tot een hoog bedrag ,
  terwijl ik een uitkering heb
  met de mededeling
  wij doen niets verkeerd