rioolwater onderzoek coronavirus

Onderzoek rioolwater op coronavirus uitgebreid

Om meer inzicht te krijgen in de verspreiding van het coronavirus in ons land, doet het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoek naar deeltjes van het virus in ons rioolwater. Een waardevol onderzoek dat inzicht geeft in regionale besmettingshaarden. Om nog meer zicht te krijgen op het verloop van het virus, is het aantal testlocaties uitgebreid. 

Waardevolle bron van informatie

Ons rioolwater zit vol bacteriën en virussen. Het is een samenstelling van water van huishoudens, bedrijfsafvalwater en ‘rioolvreemd’ water. Dit laatste is grond- of oppervlakte water. Rioolwater wordt gezuiverd in een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Daar wordt er weer drinkwater van gemaakt. In Nederland hebben we 318 van deze installaties. Maar deze installaties zuiveren niet alleen ons water, ze zijn ook waardevolle meetstations.

Coronavirus in rioolwater

De virusdeeltjes van het coronavirus zijn terug te vinden in onze ontlasting en dus in het rioolwater. Soms hebben mensen al deeltjes in hun ontlasting voor het virus zich manifesteert. Door het rioolwater te onderzoeken kan het virus heel regionaal worden opgespoord. Met het onderzoek is direct in maart van dit jaar gestart. Sinds april neemt het RIVM wekelijks monsters bij 29 rioolwaterzuiveringsinstallaties en dat is in augustus uitgebreid naar 80. Al eerder is rioolwater gebruikt voor het testen op virussen en bacteriën. Dat ging toen om het poliovirus en antibiotica resistente bacteriën.

Uitbreiding meetstations

Voor het onderzoek wordt er over 24 uur rioolwater verzameld. Van het virus wordt het genetisch materiaal gemeten, het zogeheten RNA wat de viruseigenschappen bepaalt. Het testresultaat toont de hoeveelheid virusdeeltjes in het rioolwater aan. Uit deze metingen kunnen besmettingshaarden in specifieke regio’s vroegtijdig worden gesignaleerd. Zo kan er regionaal worden gestuurd om verdere verspreiding te voorkomen. Door de hoeveelheid waardevolle data die uit deze onderzoeken komen, is de testcapaciteit uitgebreid naar meer dan 300 rioolwaterzuiveringsinstallaties.

De resultaten van deze onderzoeken zijn terug te vinden op het Dashboard coronavirus van de Rijksoverheid en worden elke week bijgewerkt.

Met dokter Ted van Essen wordt dit onderwerp besproken op 16 september 2020 in Tijd voor MAX.

(Bron: RIVM, Unie van Waterschappen)

Geef een reactie