Mogelijkheid mondzorg in het basispakket berekend

Op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid berekende het Centraal Planbureau (CBS) wat het kost als de mondzorg voor verzekerden van 18 jaar en ouder vanaf 2018 ook in het basispakket komt. De kosten voor de overheid worden in dat geval geschat op 1,9 miljard euro, waarvan de verzekerden 700 miljoen euro zelf zullen betalen vanwege het eigen risico.

Basispakket

Momenteel zit voor jongeren tot 18 jaar de mondzorg al in het basispakket. Het gaat daarbij om de periodieke controle, maar ook om bijvoorbeeld zenuwbehandelingen en het trekken van tanden en kiezen. Sommige implantaten, bruggen en kronen vallen er niet onder. Voor volwassenen zit alleen de zorg voor kaak- en mondziekten in het basispakket.

Eigen risico

De onderzoekers verwachten dat mensen die nu geen aanvullende verzekering hebben voor mondzorg en het eigen risico hebben opgebruikt, meer mondzorg gaan gebruiken. Daarentegen zullen mensen die nu wel aanvullend zijn verzekerd en nog eigen risico over hebben, minder mondzorg gebruiken. Ook verwacht het CPB bij opname van mondzorg voor volwassenen in het basispakket een inhaalslag, die echter tijdelijk zal zijn. Of de mondzorg voor volwassenen daadwerkelijk in het basispakket komt, is op dit moment nog niet bekend.

Collectieve mondzorg ouderen

Volgens de Associatie van Nederlandse tandartsen (ANT) gaan honderdduizenden ouderen die nog zelfstandig wonen, niet meer naar de tandarts. Dat kan komen doordat ze niet meer naar de praktijk kunnen komen, maar ook doordat ze geen geld hebben voor een aanvullende verzekering en de behandelingen niet kunnen betalen. De ANT vindt dat mondzorg voor ouderen collectief moet worden betaald, net als de jeugdmondzorg.

(Bron: ANP)

Geef een reactie

Reacties (3)

  1. Hanneman says:

    Daar is al zo’n eerste kraal, of zo u wilt, spiegel. Er komen verkiezingen aan en dat betekent dat er iets “aardigs” moet zijn te lezen in de krant. Er wordt gespeculeerd over het geven van dat ene kwartje. Dat strakjes, na de verkiezingen, weer gewoon onder het regime van bezuinigingen op alle terrein vele guldens worden teruggepakt lees je nérgens. Moeder Theresa Schippers wil in het journaal met iets wat lijkt op compassie met mensen die de rekening van de verschillende partijen niet meer kunnen betalen en – waarschijnlijk weer onder allerlei voorwaarden – zelfs een en ander herintroduceren in het basispakket. Kiezer! Wees op uw hoede!

  2. oosterwijck says:

    Natuurlijk moet mondzorg in het basispakket, voor iedereen. De ziektekostenverzekeraars zijn veel te fanatiek bezig met alles te schrappen wat geld kost. Het absurd dat dat ziektekostenverzekeraars winst maken en zichzelf winstuitkeringen geven, naast idioot hoge salarissen. Het wordt tijd dat NUTS instellingen zonder winstoogmerk terugkeren, die oog en oor hebben voor service, zonder zichzelf te verrijken.

  3. Hanneman says:

    Inderdaad!