val ouderen

Meer ouderen overlijden door een val

Het aantal ouderen dat overlijdt na een val neemt toe. In 2015 kwamen er maar liefst 3267 65-plussers om het leven door een val. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 10 jaar geleden meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zij deden op verzoek van de Volkskrant hier onderzoek naar.

Vergrijzing niet de enige oorzaak van een val

Expertisecentrum VeiligheidNL meldt dat vallen de meest voorkomende oorzaak van letsel is door ongevallen bij ouderen. Het centrum verwacht zelfs dat het aantal dode door een val in 2030 met nog eens 77 procent stijgt. “De vergrijzing is niet de enige oorzaak, want de stijging gaat veel harder dan de gemiddelde leeftijd van de bevolking”, aldus Saskia Kloet van VeiligheidNL. Bij de totstandkoming van deze cijfers is niet eens meegenomen dat ouderen langer zelfstandig (moeten) blijven wonen. “Door de veranderde Wet langdurige zorg, blijven ouderen langer thuis. Het risico op ongelukken neemt daarmee alleen maar toe”.

Dat niet alleen de vergrijzing de oorzaak is bevestigt Nathalie van der Velde, hoofd van de afdeling geriatrie van het AMC. “Niet alleen worden mensen ouder, ze leven ook langer met ziekten of aandoeningen.” Volgens Van der Velde kan vallen ook meerdere oorzaken hebben zoals long- of blaasontsteking. Maar ook medicijnen die als bijwerking het reactievermogen beïnvloeden of voor schommelingen in de bloeddruk zorgen, kunnen een val veroorzaken.

Overschatten

Een bijkomend probleem is volgens Van der Velde dat ouderen zichzelf vaak overschatten. “Ouderen willen graag tot op hoge leeftijd actief blijven. Met eventuele lichamelijke beperkingen houden ze dan nauwelijks rekening. Ze hebben al snel het idee dat dit hen niet kan over komen. Maar niets is minder waar. Een val op hogere leeftijd kan verstrekkende gevolgen hebben. “De kwaliteit van leven gaat achteruit. En dat is in veel gevallen voorgoed.”

(Bron: ANP/Trouw)

Geef een antwoord

Reactie

    Hanneman says:

    Zoals ik zelf ontken al 57 te zijn ontkennen veel ouderen hún leeftijd. Hoe vervelend ook brengt dat met zich mee dat valgevaar, voortkomend uit de idiootste oorzaken als een keer misstappen of uitglijden maar ook een onvoldoende bewustheid ván dat gevaar.Het is denk ik zaak voor de mensen in de omgeving van ouderen ze daar uit en te ná op te wijzen. Als thuiszorgmedewerker benoem ik het gevaar voortdurend, tot vervelens van mijn klanten toe. Na dit gelezen te hebben zal ik mijn gezeur over dat men niet op een trapje, krukje, tafeltje of wat dan ook moet gaan staan verdubbelen. Ik ga mijn klanten vertellen in hun voorzichtigheid liever te overdrijven. Wie wil er nou dood omdat er zo nodig een plankje op hoogte moet worden afgestoft.