Huisartsen

Huisartsen pleiten voor kleinere praktijken

De werkdruk in veel huisartsenpraktijken is groot. Huisartsen vrezen soms voor het maken van fouten door de overbelasting. Uit onderzoek onder 1.600 huisartsen blijkt dat het gros van hen wel eens een verkeerde inschatting heeft gemaakt als gevolg van deze hoge werkdruk. Huisartsen pleiten dan ook voor kleinere praktijken. Maar of dat de oplossing is? 

Gebrek aan tijd

Het onderzoek is uitgevoerd door Newcom in opdracht van de Landelijke Huisartsenverening (LHV). Bijna alle ondervraagden, 96 procent, zegt een consult te haastig af te moeten ronden. Het merendeel heeft te weinig tijd voor het afhandelen van herhalingsrecepten en houdt de medische dossiers niet goed bij. Ook lopen veel huisartsen door gebrek aan tijd geen visite terwijl dit wel zou moeten. Maar liefst twee derde van de ondervraagde huisartsen zegt binnen de reguliere werktijden het werk niet af te krijgen.

Meer tijd

Deze uitkomsten betekenen overigens niet dat er massaal medische missers worden gemaakt. “Huisartsen verwijzen soms onterecht door naar een medisch specialist of schrijven meer medicijnen voor dan nodig was door gebrek aan tijd”, aldus het LHV. Uit een eerder onderzoek blijkt dat dit minder vaak voorkomt als er meer tijd is tijdens een consult.

Toegenomen werkdruk

De werkdruk van de huisartsen is de afgelopen jaren toegenomen door de vele taken die zij erbij hebben gekregen. Daarnaast wonen ouderen langer thuis, waardoor de zorgvraag ook daar toeneemt. Om de zorgkosten terug te dringen hebben huisartsen ook taken van het ziekenhuis overgenomen. Volgens LHV-voorzitter Ella Kalsbeek vragen de conclusies uit dit onderzoek wel om maatregelen. Voor een kwart van de huisartsen is de werkdruk zo hoog, dat zij een burn-out hebben gehad of vrezen er een te krijgen.

MAX-huisarts Ted van Essen herkent dit verhaal: “Ik hoor overal om mij heen dat huisartsen het niet meer aan kunnen. Het grijpt allemaal in elkaar: ouderen wonen langer thuis, krijgen meer ziektes die veel zorg vereisen. Ziekenhuizen sturen ouderen snel naar huis. Iedereen wil dat graag, maar het gaat niet vanzelf. De besparingen van de kosten in het ziekenhuis, komen terecht op het bordje van de huisarts. Die wil graag helpen, maar heeft de tijd niet beschikbaar. Er hoeft maar iets te gebeuren of het loopt vast.”

Kleinere praktijken

Volgens de huisartsen ligt de oplossing in kleinere praktijken. Nederland telt nu 9.000 huisartsen met gemiddeld 2.200 patiënten. Dat moet terug naar 1.800 per huisarts volgens de LHV. Overigens zijn kleinere praktijken niet altijd de oplossing. Ik sommige regio’s is er juist weer een tekort aan huisartsen. “Standaardoplossingen zijn er niet, maar waar het om gaat is dat de huisarts méér tijd krijgt voor zijn of haar patiënt. We gaan met alle zorgverzekeraars praten hoe we dat geregeld krijgen”, aldus Ella Kalsbeek.

(Bron: AD)

Geef een reactie

Reactie

    Hanneman says:

    Gezien het aantal voeten in de aarde waar het ging om de vijfminutenregistratie heb ik een hard hoofd in het voornemen van mevrouw Kalsbeek. De zorgverzekeraars vinden waarschijnlijk eerder dat het allemaal al veel te ver gaat. De premies niet met tientallen euro’s omhoog. De wantrouwmachine aangetast. En nóg zeurt de massa. Economie bestaat bij de gratie van groei. Er wordt door de verzekeraar gewacht op wanneer het gemiddeld aantal patienten bij een huisarts de 2500 aantikt. Wat de maatschappelijke zorgen en gevolgen zijn van de vermarkting van álle zorg is ons nog lang niet helemaal duidelijk. Terwijl, zó moeilijk is het nou ook weer niet.