Hoge zorgkosten door valpartijen

Iedere 6 minuten belandt een 65-plusser op de spoedeisende hulp na een val in of om huis. Deze valpartijen zorgen voor hoge zorgkosten en ouderen raken hierdoor snel in een sociaal isolement, zo meldt Nieuwsuur.

Dodelijke valpartijen

VeiligheidNL verzamelde op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid cijfers over valpartijen van 65-plussers. Zo blijkt dat er vorig jaar 88.000 ouderen de spoedeisende hulp bezochten voor een behandeling. Ook waren er 40.000 ziekenhuisopnames en 2819 patiënten kwamen te overlijden naar aanleiding van een val. Dit aantal doden is volgens VeiligheidNL 5 tot 6 keer zoveel als het aantal verkeersdoden in Nederland. De kans op sociaal isolement is door een valpartij ook groot. Ouderen durven door de smak die ze maken vaak het huis niet meer uit omdat de angst om nog een keer te vallen groot is.

Hoge kosten

De valpartijen zorgen daarnaast voor een hoge zorgrekening. Niet alleen ziekenhuiskosten, maar ook verpleeghuiskosten en WMO-kosten voor de gemeente lopen hierdoor op. Zo waren de zorgkosten vorig jaar al 810 miljoen en met oog op de toekomst verwacht VeiligheidNL dat dit in 2030 oploopt tot 1,3 miljard.

Voorkomen

Er bestaan methodes om vallen in en om huis te voorkomen. Door bijvoorbeeld de cursus ‘In Balans’ te volgen, kunnen valpartijen worden teruggebracht met 61%. Door meer te bewegen en te kijken naar het medicijngebruik wordt de kans al verkleind. Ook kleine aanpassingen in huis zoals het wegwerken van snoertjes en drempels verwijderen kunnen helpen. Maar valpreventie kost geld. En dat geld wordt niet terugverdiend. Want als er zorgkosten bespaard worden, merken de zorgverzekeraars hier als eerste iets van. Terwijl van de overheid/gemeente wordt verwacht om geld te investeren in deze preventie.

Health Impact Bond

VeiligheidNL is daarom nu samen met kenniscentrum Vilans een Health Impact Bond gestart om de valpreventie te financieren. Hierbij kunnen banken of fondsen investeren in een aanpak voor dit maatschappelijk probleem. Meer over deze beweging leest u op de website van Vilans.

Geef een antwoord