mondkapje

Hoe zit het? Waar is het dragen van een mondkapje per 1 december 2020 verplicht?

Ogenschijnlijk simpele vragen zijn vaak het moeilijkst om te beantwoorden. In de rubriek Hoe zit het? proberen wij elke week het antwoord te vinden op zulke vraagstukken. Deze keer: Waar moet u vanaf 1 december 2020 een mondkapje dragen?

Mondkapjesverplichting

Op 1 december 2020 geldt er in Nederland een mondkapjesverplichting. Op die dag gaat de coronawet in en het verplicht dragen van een mondkapje op bepaalde plekken is een van de punten die hierin beschreven staat. Maar waar moet u vanaf deze datum zo’n kapje dragen? En wat gebeurt er als u dit niet doet?

Publieke ruimtes

Op de website van de overheid, waar veel informatie over de mondkapjesplicht te vinden is, staat dat Nederlanders van 13 jaar en ouder vanaf 1 december in alle publieke binnenruimtes een mondkapjes moeten dragen. Denk hierbij aan een winkelcentrum, een station (ook als het perron gedeeltelijk in de buitenlucht is), musea, bioscopen en bibliotheken. Feitelijk dus alle overdekte plekken die toegankelijk zijn voor meerdere mensen tegelijk.

De verplichting geldt ook voor plekken waar zogenoemde contactberoepen worden uitgevoerd. Zo moet u vanaf 1 december een mondkapje dragen als u de schoonheidssalon of kapper bezoekt.

Hier hoeft het niet

Er zijn echter wel een paar uitzonderingen. “In gebouwen die bedoeld zijn voor het belijden van godsdienst, zoals kerken, moskeeën, tempels en synagogen, is een mondkapje niet verplicht”, schrijft de Rijksoverheid op de eigen website. Ook op de basisschool is het dragen van een mondkapje geen verplichting, terwijl het op middelbare scholen, mbo’s, hbo’s en universiteiten wel moet.

Daarnaast hoeven mensen die een vaste zitplaats hebben in een theater of concertzaal hun mondkapje niet op te houden als zij zitten. Zodra zij opstaan moet het mondkapje wel op. Deze regel geldt ook voor onderwijsinstellingen waar een mondkapje verplicht is. Als de leerlingen zitten mag het kapje af, maar bij beweging moet het op. Als een docent voor de klas staat en de leerlingen zitten hoeft de docent geen mondkapje te dragen, maar als hij of zij door de klas loopt wel.

Ziekenhuizen en andere zorginstellingen vormen ook een uitzondering op de regel. “Op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) hanteren ziekenhuizen en zorginstellingen eigen regels ten aanzien van mondkapjes of andere persoonlijke beschermingsmiddelen. Patiënten, bezoekers en zorgverleners dienen deze te volgen”, schrijft de Rijksoverheid.

Niet voor iedereen

Er zijn dus een aantal plekken waarvoor aangepast regels gelden, maar dat zijn niet de enige uitzonderingen. Op de website van de Rijksoverheid staat dat mensen die vanwege een beperking of (chronische) aandoening geen mondkapje kunnen dragen, er geen op hoeven. Dit geldt ook voor mensen die hier ernstig door ontregeld raken.

Mensen die binnen deze categorieën vallen moeten overigens wel kunnen aantonen dat zij daadwerkelijk recht hebben op ontheffing. “U kunt bijvoorbeeld uw hulpmiddel of medicatie tonen. Of een briefje van uw arts, zorgverlener of zorgorganisatie. Of een bewijs van een recente afspraak met arts. Als u maar aannemelijk maakt dat u niet aan de verplichting kunt voldoen.”

Mag een spatscherm ook?

Naast mondkapjes, worden er door veel mensen ook spatschermen gedragen. Die zijn vanaf 1 december 2020 niet meer toegestaan. De overheid op de eigen site: “een spatscherm (faceshield) bedekt de neus en mond niet volledig, en mag daarom niet worden gebruikt als alternatief voor een mondkapje. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld een sjaal of bandana.”

mondkapje
Lees ook: Mondkapjes advies in Nederland: praktische tips voor het dragen en bewaren

De overheid adviseert om niet op zoek te gaan naar medische mondmaskers, maar om het te houden bij de exemplaren die u kunt kopen in een reguliere winkel. Medische maskers zijn bedoeld voor zorgpersoneel.

Boete

Vanaf 1 december 2020 wordt her dringende mondkapjesadvies dus omgezet in een mondkapjesverplichting. Dat wil zeggen dat u een boete kunt rijgen als u zich er niet aan houdt. Het gaat om een geldboete van 95 euro.

Conclusie

U bent verplicht om vanaf 1 december 2020 een mondkapjes te dragen in alle publieke binnenruimtes. Dat houdt in op alle overdekte locaties waar meerdere mensen tegelijk samen kunnen komen. Denk aan musea, theaters, bioscopen, bibliotheken, maar ook kappers en ondrwijsinstellingen. Ziekenhuizen hanteren hun eigen regels, dus die vormen een uitzondering. Voor gebedshuizen is ook een uitzndering gemaakt; daar hoeft u geen mondkapje te dragen. Wie zich niet houdt aan de regel en wordt betrapt, riskeert ene boete van 95 euro.

Meer informatie over de mondkapjesplicht en andere coronamaatregelen vindt u op de website van de Rijksoverheid. 

(Bron: Rijksoverheid, archief)

Geef een reactie

Reacties (2)

 1. contact says:

  Ook in gebedsruimten vind ik een mondkapje noodzakelijk. Ik snap de uitzondering niet.

  1. vandaag anders says:

   Ik kan uiteraard niet over alle gebedshuizen berichten. In mijn gebedshuis worden strenge regels nageleefd: de zitplaatsen t.m. anderhalve meter uit elkaar, per individu of echtpaar krijgt men een teken als toestemming voor het binnengaan of opstaan c.q. verlaten van het kerkgebouw (dit t.b.v. de voorgeschreven onderlinge afstand tijdens het lopen); echter niet nadat men als zijnde gezond is geregistreerd en de handen heeft ontsmet. Bij alle handelingen is het dragen van een mondkapje verplicht; echter niet bij het zitten. Zit men op zijn/haar plaats, dan geldt ook daar de regel: niet (mee)zingen. Daarenboven tegenover elkaar liggende openstaande ramen aan de bovenzijde van de verticale wanden van de gebedsruimte. Conclusie:===> Roomser dan de Paus.

   Om terug te komen op de noodzaak van het mondkapje, deze verplichting is ingesteld omdat een deel van het publiek het voorschrift van de onderlinge afstand niet kon of wilde naleven. Wat het nut betreft, zijn er diverse bronnen om te kunnen raadplegen.