mantelzorg

Gratis training voor mantelzorgers

Maar liefst 1 op de 3 volwassen Nederlanders geeft mantelzorg, zo blijkt uit recent onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Een van de meest belastende vormen daarvan is die voor een naaste met psychische problemen. Als bijvoorbeeld een gezinslid ernstige psychiatrische problemen krijgt, komt de omgang binnen het gezin onder druk te staan en dat kan tot spanningen leiden of soms zelfs erger. GGZ Friesland biedt daarom mantelzorgers dit najaar gratis trainingen om ze te ondersteunen.

Beter contact

Het komt weleens voor dat een psychisch probleem het contact tussen mantelzorger en zorgbehoevende belemmeren. De mantelzorger steekt veel energie in de relatie maar krijgt niet meer het bevredigende gevoel. De persoonlijke relatie verandert en er ontstaan frustraties. Het is ook niet altijd duidelijk welke verantwoordelijkheden wel of niet bij de mantelzorger liggen. Daardoor vragen veel mantelzorgers zich af wat ze wel of niet kunnen vragen van een zieke met een psychische beperking en hoe ze hem of haar kunnen aanspreken. Vaak is het ook moeilijk om als mantelzorger te zien wat te verwachten van de hulpverlening.

Gratis trainingen

In 10 sessies van elk 3 uur krijgen mantelzorgers handvatten aangereikt om beter met hun zieke naaste om te gaan. Dat is nodig, wenselijk en van belang voor zowel het welzijn van zieken als van mantelzorgers en daarmee ook de zorg in het algeheel.

Het is niet de eerste keer dat GGZ Friesland trainingen geef. De reacties van mantelzorgers waren vorig jaar al erg positief: “Voor mij is dit een eyeopener, had ik het maar eerder geweten. Ik weet nu dat ik ook voor mezelf moet en mag zorgen.”

De trainingen zijn gratis voor de deelnemers. Ze starten op 3 oktober en duren tot en met januari 2017. Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor de training op de website van GGZ Friesland.

(Bron: ANP)

Wist u dat?

  • 4 miljoen Nederlanders in 2014 mantelzorg gaven? (Dat is 33% van alle volwassenen.)
  • Ongeveer 1 op de 6 mantelzorgers meer dan 8 uur per week helpt?
  • 43% van alle mantelzorgers de centrale of belangrijkste verzorger van de hulpbehoevende is?
  • 83% van alle mantelzorgers een baan ernaast heeft?
  • 40% van alle mantelzorgers vaak helpen op de dagen dat zij werken?
  • 11% van alle mantelzorgers 1 of meerdere dagen per week het werk onderbreekt om te helpen?
    (Bron: onderzoek Sociaal Cultureel Planbureau – rapport ‘Informele hulp: Wie doet er wat?’ 2015)

Geef een reactie