risico Corona

Door wetenschappers uitgezocht: deze factoren verhogen en verlagen het risico op corona

Het is nog steeds niet helemaal duidelijk hoe het kan dat sommige mensen alleen milde klachten ondervinden wanneer zij corona krijgen en anderen er zwaar ziek van worden of zelfs overlijden. Wel is er door wetenschappelijk onderzoek meer duidelijk geworden over welke factoren van belang zijn om het risico op een infectie zowel te verhogen als te verlagen.

30.000 deelnemers onderzocht

Wetenschappelijke website Scientias schrijft over het onderzoek van de Tjech Jaroslav Flegr, die samen met zijn collega’s de gegevens van 30.000 deelnemers onderzocht heeft. De deelnemers hebben daarvoor 105 potentiële risico- en beschermende factoren voor COVID-19 voorgeschoteld gekregen. En aangegeven welke daarvan op hen van toepassing zijn. Naast gezondheids- en demografische kenmerken, zijn ook gedragingen erin meegenomen. Zoals het houden van dieren, het slikken van supplementen, roken, alleen wonen en wandelen in de natuur. Ook naar het ziekteverloop is gevraagd. De studie, te vinden op de Engelstalige website academic.oup.com, is als verkennend bedoeld, maar er zijn wel interessante zaken uit naar voren gekomen. Na onderzoek onder de 30.000 deelnemers, is gebleken dat er bepaalde zaken risico verhogend zijn om corona te krijgen en bepaalde zaken juist risico verlagend.

Deze factoren verhogen volgens het onderzoek het risico op corona

Het is gebleken dat mannen, mensen met bloedgroep B en grotere huishoudens een grotere kans hebben om corona op te lopen. Daarnaast zijn er enkele verrassende uitkomsten uit gekomen: actief sporten, frequent zingen en zwemmen in koud water zijn ook belangrijke risicofactoren gebleken. “Maar het ergste wat je kunt doen, behalve je niet laten vaccineren, is fysiek contact met veel andere mensen,” zegt Flegr er over tegen Scientias.

Deze factoren verlagen volgens het onderzoek het risico op corona

Uit het onderzoek is gebleken dat het dragen van een mondkapje de kans op infectie het meest verkleint. Ook het slikken van vitaminen en supplementen blijkt een belangrijke beschermende factor te zijn. De studie toont aan dat het slikken van vitamine D aanzienlijke bescherming biedt. En ook hier een opmerkelijk resultaat, het drinken van rooibosthee komt ook naar voren als risico verlagend. Flegr over de uitkomst: “we hadden niet gedacht dat bijvoorbeeld rooibos zo’n sterk effect zou hebben. Het beste wat je kunt doen om jezelf te beschermen tegen corona is jezelf laten vaccineren, een mondkapje dragen, vitamine D slikken en veel rooibosthee drinken.” De uitkomst over de rooibosthee is extra opmerkelijk. Van groene en zwarte thee is bewezen dat ze bioactieve stoffen bevatten, zoals flavonoïden (antioxidanten), dat ze de bloeddruk verlagen en de kans op een beroerte verkleinen. Rooibosthee is geen echte thee en de kruidenthee telt daarom volgens het Voedingscentrum niet mee met de koppen thee die gezondheidsvoordelen opleveren. Het is dus interessant om te onderzoeken waarom rooibosthee het risico op COVID-19 precies verlaagt.

Andere uitkomsten

Overige uitkomsten van het onderzoek die eruit springen, zijn bijvoorbeeld dat mensen met een hoger opleidingsniveau – vooral vrouwen – minder snel en minder ernstig ziek worden. De onderzoekers verklaren dit met het feit dat zij minder vatbaar zijn voor desinformatie en professionele aanbevelingen eerder opvolgen, waardoor zij zichzelf beter beschermen. Daarnaast is gebleken dat veelvuldig handen wassen slechts een zwak beschermend effect heeft.

Zoals gezegd is het onderzoek een verkenning geweest en zijn sommige uitkomsten nog niet verder verklaard. Flegr heeft andere wetenschappers dan ook opgeroepen om de gegevens meer in detail te analyseren.

Adviezen van thuisarts.nl

Of het slikken van vitamine D beschermend werkt tegen corona zijn de meningen in ons land verdeeld. Op de website van Thuisarts staat dat er geen bewijs is dat het helpt om extra vitamines te slikken en dat het onbekend is of vitamine D helpt. Artsen kunnen het daarom niet aan- of afraden. Wel worden er adviezen gegeven om de weerstand te verhogen, zodat de kans om corona te krijgen kleiner wordt:

 • gezond eten
 • elke dag minstens een half uur actief bewegen, bijvoorbeeld een half uur buiten wandelen
 • een goede nachtrust
 • genoeg ontspanning
 • stoppen met roken
 • minder alcohol drinken

Ook wordt het belang van ventileren en het dragen van een mondkapje benadrukt.

En de volgende factoren zijn volgens thuisarts.nl de grootste risicofactoren:

 • een slechte afweer, bijvoorbeeld na een transplantatie of door een behandeling tegen kanker
 • slecht werkende nieren
 • diabetes
 • ziekten aan hart en bloedvaten, zoals hartfalen, hartkramp, een eerder hartinfarct of problemen met het hartritme
 • COPD
 • ernstige leverziekte
 • ernstig overgewicht, met een BMI (body Mass Index) van hoger dan 40.

Ook wordt ook daar aangegeven dat mannen meer kans hebben dan vrouwen om erg ziek te worden van corona.

(Bron: Scientias, Thuisarts, Voedingscentrum. Foto: Shutterstock)

Geef een antwoord

Reacties (6)

  Bezorgde Nederlander says:

  Ja achteraf is altijd makkelijk conclusies trekken. Nu lezen we dat het´´ dragen van een mondkapje de kans op infectie het meest verkleint´´.
  Herinneren we nog het advies van het RIVM net in het begin van de pandemie in maart 2020 met het zelfbenoemde opperhoofd van Dissel:
  ´´ Mondkapjes geven geen extra meerwaarde, zij beschermen onvoldoende tegen het nieuwe virus´´
  Als het RIVM toen gelijk had beslist dat mondkapjes wel degelijk zin hadden , dan hadden we niet nu met die enorme oversterfte gezeten en ook niet met al het ontslagen Long- Covid zorgpersoneel dat in die dagen totaal onbeschermd de eerste klappen opving.
  Niet wetend hoe besmettelijk dit virus was in de eerste dagen.
  Nog steeds worden zij niet gecompenseerd, ziekenhuizen worstelen met personeels- tekort, huisartsen zitten tegen een burn-out aan , huisartenpraktijken worden overgenomen door commerciele bedrijven en Kuipers blijft maar stuk bezuinigen.
  De privatisering heeft de zorg in Nederland kapotgemaakt en Nederland is daarmee van Europa het slechtste jongetje van de klas!
  Nog even en we worden een soort ontwikkelingsland.

   LM2xinger says:

   Voor een groot deel: eens.
   Echter, wat nu uit dit onderzoek blijkt, was bijna allemaal al bekend in begin 2020. De rest van de wereld weet dit allemaal al jaren. De WHO beveelt mondkapjes al jaren aan, en nu nog!
   Maar Nederland Wappieland wil hier niet aan.
   Onze neoliberale regering wil niet de juiste maatregelen nemen of aanbevelen of uitleggen, want de handel moet wel doorgaan hier en het maakt ze niet uit hoeveel mensen er ziek worden, overlijden of langdurig ziek en arbeidsongeschikt worden.

  Judy de Lang says:

  Tja, typisch Nederlands, eigenwijs en denkend dat ze het beter weten!

  LM2xinger says:

  Helaas worden de uitkomsten van onderzoeken uit het buitenland maar mondjesmaat in Nederland gepubliceerd.
  De media, inclusief Max en dokter Ted, hebben steeds het naratief van onze neoliberale regering gevolgd en uitgedragen.
  De risicofactoren die in het Tjechische onderzoek staan, waren voor de experts van het Nederlandse RED-team al in begin 2020 duidelijk, en uitgedragen. Ongelooflijk is dat onze regering doof was voor de waarschuwingen van het RED-team.
  Het RED-team liet zich nl. niet ringeloren door onze wappiegestuurde regering die bij elke coronagolf economie, handel en bedrijvigheid zolang mogelijk liet prevaleren aan de gezondheid van de burgers, hetgeen overigens een grondecht en mensenrecht is. het RIVM en het OMT lieten zich wel sturen en verspreidde dus onzin als
  – corona wordt verspreid via druppels (terwijl vanaf 2020 was bewezen dat aerosolen de ziekte overbrengen) met dank aan Jaap van Dissel ;
  – mondkapjes helpen niet, beweerde Jaap van Dissel die nog ergens een Noors onderzoek vond uit 1998, terwijl er overstelpend veel onderzoeken zijn waaruit blijkt dat mnm (mist goed gedragen en minimaal FFP2) een groot verschil maken;
  – kinderen worden niet ziek of kunnen het niet overbrengen (terwijl bij de eerste golf al bleek dat kinderen de motor zijn die corona aanjaagt) en (terwijl er nu kinderen zijn gestorven aan corona, RS-virus of in het ziekenhuis liggen en er kinderen zijn met long-covid), beweringen van Karol Illy en Patricia Bruining;
  – het maakt niet uit hoeveel mensen corona krijgen als de ziekenhuizen het maar aan kunnen, beweerden Ernst Kuipers, Diederik Gommers. We sturen op ziekenhuisbedden, zeiden De Jonge en Rutte. En daardoor waren ze met maatregen steeds 3 weken te laat.
  – En dan nog de leugens over groepsimmuniteit, ook dat beleid is politiek en economisch gestuurd.

  Amaranthus says:

  Wat betreft de hoger opgeleide vrouwen. Ik denk dat het niet zozeer over desinformatie gaat (waarbij mijns inziens nogal denigrerend wordt geïmpliceerd dat leger opgeleiden te dom zijn om de juiste informatie tot zicht te nemen) als wel over het leven dat je hebt als hoger opgeleide. Als hoger opgeleide heb je vaker een bureaubaan en dus al meer afstand van collega’s etc.
  Wanneer je kijkt naar welke beroepen de “lager” opgeleide mensen doen. dan zie je dat deze mensen over het algemeen meer contact met veel meer personen hebben. Huishoudelijke hulpen, juffen en meesters, verpeegers, winkelmedewerkers etc. De laatste groep werkenden staat veel meer bloot aan allerlei contacten. met daarom dus een verhoogde kans om van een van al die contacten corona te krijgen.

  Karel says:

  Gezondheidsraad adviseerde in september: ‘Zorg dat je klaar bent voor de boosterprik’
  Dankzij Hugo de Jonge leven de ouderen nog.

  Voordat je het weet, verlies je elkaar.