Bestrijding kanker ouderen afhankelijk van postcode

Of en welke genezende behandeling er in het geval van kanker bij ouderen wordt geboden blijkt afhankelijk te zijn van de woonplaats van de patiënt.

Postcodegeneeskunde

Oudere kankerpatiënten krijgen in het ene ziekenhuis veel eerder een genezende behandeling aangeboden dan in het andere. Artsen noemen het ‘postcodegeneeskunde’. Volgens hen mag de woonplaats niet de kans op een operatie bepalen. Om de grote verschillen te verkleinen moet er meer naar de fitheid van de 75-plus-kankerpatiënt worden gekeken.

Regionale verschillen

Cijfers van de Nederlandse Kanker Registratie tonen de grote regionale verschillen aan. In het ene ziekenhuis krijgt maar 10 procent van de 75-plussers met slokdarmkanker waarbij genezing nog mogelijk is, daadwerkelijk een behandeling aangeboden. In andere ziekenhuizen wordt bij 60 procent van de ouderen de tumor bestreden. Dat gebeurt met een operatie of door een combinatie van chemo en bestraling.

Gespecialiseerde centra

Deskundigen bepleiten dat er voortaan dus naar de fitheid van de patiënten gekeken wordt, maar ook dat ouderen in gespecialiseerde centra worden behandeld.

(Bron: ANP)

Geef een reactie