Apothekers nemen medicijnen niet terug

Steeds meer apothekers nemen medicijnen die over zijn niet terug. Het kost hen te veel geld om de medicijnen te vernietigen. Gevolg: veel van dit klein chemisch afval belandt in het milieu. Dit meldt de Volkskrant na een rondvraag onder apothekers en branchevereniging KNMP.

Slecht voor het milieu

De KNMP zegt dat een apotheker naar schatting 2.000 tot 2.500 euro per jaar kwijt is aan het laten verwerken van medicijnafval. Wanneer de apotheek de medicijnen niet terugneemt, dan verdwijnt een groot deel van deze medicijnen in de prullenbak. Dit afval komt weer in het milieu terecht. Vanwege de hoge kosten sturen apothekers patiënten steeds vaker naar huis.

Afvalverzamelpunt

KNMP laat weten dat het verwerken van klein chemisch afval een publieke taak is. Hier betalen we belasting voor. De chemokarren zijn bij veel gemeenten wegbezuinigd waardoor er minder afvalverzamelpunten zijn. Hierdoor is het risico dat mensen de medicijnen in de prullenbak gooien des te groter.

Hergebruik

Door de vergrijzing is het medicijnafval toegenomen. Overtollige medicijnen kunnen niet worden hergebruikt. Er is geen garantie dat de medicijnen onder de juiste condities zijn bewaard. Ze mogen bijvoorbeeld niet zijn blootgesteld aan te hoge temperaturen. Per dag gooien Nederlanders 427 kilo aan medicijnen weg. Naar schatting wordt slechts 5 tot 10 procent van de medicijnen teruggebracht naar de apotheek. Apothekers zijn overigens niet verplicht om medicijnen terug te nemen.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is in gesprek met diverse gemeenten over een oplossing. Dit heeft onder andere in de gemeente Den Haag al tot een succes geleid.

(Bron: Volkskrant)

Geef een antwoord