gedwongen opnames

Aantal gedwongen opnames onder ouderen stijgt

Ouderen met psychische problemen of dementie moeten steeds vaker gedwongen opgenomen worden in een psychiatrische kliniek. Dat blijkt uit door het NRC opgevraagde cijfers van de Raad voor de Rechtspraak. Deze tendens wordt onder meer veroorzaakt doordat ouderen steeds langer thuis moeten blijven wonen.

Meer dan 4000 gedwongen opnames

Volgens de Raad voor de Rechtspraak is het aantal gedwongen opnames van 60- tot 80-jarigen in de afgelopen 5 jaar met 25 procent toegenomen, van 3.996 naar 4.946. Onder mensen ouder dan 80 is de stijging zelfs 40 procent. Hoe dit komt? Volgens de experts die NRC in haar artikel aanhaalt komt dit mede doordat ouderen in Nederland steeds langer thuis moeten blijven wonen. Dit geldt ook voor ouderen met psychische problemen. Dat langer thuis blijven wonen kan gevaarlijke situaties voor henzelf en de omgeving opleveren, waardoor het steeds vaker nodig is om hen gedwongen op te laten nemen. Zo’n gedwongen opname is een zware maatregel en wordt gezien als een laatste redmiddel.

Falende zorg

Dat dit laatste redmiddel steeds vaker nodig is, is volgens de door NRC geïnterviewde hoorleraar ouderenpsychiatrie Richard Oude Voshaar (UMC Groningen) te wijten aan de manier waarop de psychiatrische gezondheidszorg in Nederland nu is ingericht. Volgens hem wordt er te veel gefocust op jongvolwassenen en is de opnameduur vaak te kort, waardoor ouderen naar huis worden gestuurd terwijl zij hier eigenlijk niet klaar voor zijn. Daarnaast is het zoeken naar passende psychiatrische zorg anno 2019 een behoorlijke uitdaging. De meeste psychiatrische klinieken kampen door onderbezetting met enorm wachtlijsten, waardoor het lang kan duren voordat iemand – jong of oud- überhaupt in aanmerking komt door behandeling. Als er eenmaal behandeling plaatsvindt, is het overigens niet gegarandeerd dat deze ook werkt, waardoor het proces nog langer kan duren.

Rol van verzorgingshuizen

De wachtlijsten van de psychiatrische klinieken zijn vooral een probleem voor ouderen met psychiatrische ziektes, maar ook voor mensen met dementie is het de afgelopen jaren niet makkelijker geworden. Oudere dementerende die niet thuis kunnen blijven, worden voorheen vaak ondergebracht in een verzorgingshuis. Omdat er sinds 2014 honderden verzorgingshuizen zijn gesloten, is het anno 2019 niet meer vanzelfsprekend dat zij hier terecht kunnen.

Wet verplichte ggz

Hoewel er door bovengenoemde redenen dus steeds meer ouderen gedwongen opgenomen worden, wil het kabinet deze ontwikkeling tegengaan. Per 1 januari 2020 wordt de Wet verplichte ggz (Wvggz) van kracht. Door deze wet krijgen patiënten meer inspraak in hun behandeling en worden hun naasten hier meer bij betrokken dan nu het geval is. Ook zullen patiënten door deze wet vaker thuis worden behandeld door een ambulant verpleegkundige.

Bron: NRC, Trouw, archief, Raad voor Rechtspraak.

Geef een reactie

Reacties (7)

  Carlanda says:

  Nou dat klopt mijn zus (70 ) die zit er nu al bijna een jaar GGZ en daar wordt je echt niet vrolijk als je ziet hoe het daar is …..dan wordt er ook nog via de woningbouw haar huis door gemeente gedeeltelijk leeg gehaald omdat het arme mens ZIEK is en niet meer kan …nou je wil niet weten HOE ZE DAT GEDAAN HEBBEN schandalig gewoon.
  En waar is de hulp die ze nodig heeft om straks als ze naar huis mag ?
  In weekend mag ze nu naar huis en dan moet ze op Eigen gelegenheid naar huis !!!!!
  Ik vind dat er meer hulp voor moet zijn nu worden die mensen en zeker ook oudere dubbel gestraft !
  Sorry boze ik !!!

   Hanneman says:

   Nou, ik ben het ook. Boos. En niet zo’n beetje. Carlanda’s reactie gelezen hebbend. Maar veel verder dan boos zijn en dat te benoemen kom ik niet. Haar zus is een van de vele duizenden die, we zijn nu zo’n drie Rutteregimes onderweg, pak ‘m beet twaalf jaar zijn meegegroeid met zijn beleid. Misschien dat pas nú echt zichtbaar wordt wat de sluiting van al die voorzieningen voor gevolgen heeft. Met het verkeerd inrichten en voor een belangrijk deel opheffen van de psychiatrische zorg is niet van de ene op de andere dag aan te wijzen wat de gevolgtrekkingen daarvan zijn. Pas onderhand komen de “lange termijn effecten” echt goed in beeld. Nou, die zijn niet mis. Heb in de dagelijkse praktijk regelmatig met mensen, jong en oud, met deze problemen zien knokken. Het is een zoveelste vergeten, maar vooral genegeerde, groep. Allemaal gelijkwaardige leden van die ene enórme groep, die we ook wel de samenleving noemen. We zouden dit als samenleving niet mogen toestaan. Maar dat doen we wel. Telkenmale stemmen we massaal verkeerd. Daartoe uitgenodigd door zeer onzuivere politici die hun veroverde posten en functies niet inzetten ten behoeve van een verbetering van ons aller leven. Voor hen is van primair belang dat hun beurs welgevuld is of raakt. Voor eenieder in het Haagse gebodscentrum betekent dat een rol in deze of gene poppenkast. Dus meedoen, tot iedere prijs, ook als je je eigenlijke ziel moet verkopen. Meedoen is het regeerakkoord onderschrijven. Blij zijn dat aanpassingen in de euthanasiewet worden uitgesteld en uitgesteld omdat daardoor langs de snelwegen geen posters met onzedige boodschappen zullen worden geplaatst. Of er als ontwerper van die wet van vinden dat het shit is, maar wel een feit dat de “kleine christenen” een stem hebben als het op tegenstemmen aankomt. Als zich dan verhalen zoals die van Carlanda zich aandienen roept dus iedereen uit dat VVD kamp dat “we er zelf voor gekozen hebben”. Nou. IK NIET! En zeer waarschijnlijk een paar miljoen anderen óók niet. Er is een heel substantieel deel van de bevolking dat al minstens drie kabinetten lang SNAKT naar andere politiek. Maar door de wijze van opereren heeft de VVD steeds de “democratie” aan haar kant. Door zich schaamteloos te omringen met charlatans en leugenaars die, als de VVD buit is binnengehaald, vertrekken naar megabedrijven en plaatsnemen op burgemeesterstoelen. Wie van ons weet nou toch waar die Hoogervorst gebleven is? En om alles op die manier te kunnen laten lopen is men als Christen of slap VVD aftreksel volgaarne bereid om de standpunten van de baas te verdedigen danwel fanatiek te verkondigen. En de baas houdt de wind eronder. En speelt de lachende winnaar. Door slap gezwets over een breekbaar vaasje en oproepen om “naast elkaar” te staan te bezigen. terwijl de achterkamertjes gevuld zijn met nog veel meer ambitieuze rechtse voornemens en politici, van plan met het échte porselein te smijten en mensen juist tegenover elkaar te plaatsen. Vestig bij deze graag even uw aandacht op de aanstaande “baas” meneer Dijkhof. Want de actuele baas is vertrekkende. Ontkent dat steeds maar u weet hoe liegen werkt. De zorg, het onderwijs, de huisvesting, werkgelegenheid, klimaat, tolerantie, veilig en leefbaarheid hebben en houden met deze VVD kabinetten het nakijken. Dus ook de hulp aan de zus van Carlanda is een voor de VVD ondergeschikt belang. Dekker, Slob, enfin, de hele rij nietsnutten, voldoen voor het functioneren van dit, zoveelste, VVD kabinet maar dat is het dan. Morgen verkiesherhalingen. Ik ga zeker stemmen maar weet nu al dat ik er ontstemd van zal raken.

  oosterwijck says:

  Het Rutte regiem is een schande voor de mensheid. Het is gewoon crimineel om (ouderen) met een psychische aandoening zo te behandelen. Maar we hebben het met zijn allen toegelaten om deze VVD man de democratie omver te laten werpen. Ouderen hebben recht op een goede verzorging, in een geschikte (aangepaste) omgeving. Stem niet (nooit meer) op de VVD of op een karakterloze prietprater, zoals de CDA leugenaar. Ook D66, is een niet te vertrouwen partij, die ingepakt is door VVD infiltranten. De PvdA heeft zich laten uithollen door infiltranten met een VVD mentaliteit, zoals mevr. Kleinsma. Dus deze partij kunnen we afschrijven. Lieve mensen stem SP , of Partij voor de dieren. Groen Links krijgt het voordeel van de twijfel, maar die vertrouw ik nog voor geen cent.

  oosterwijck says:

  Ik wil nog even benadrukken dat het niet overal kommer en kwel is. Er zijn gelukkig ook nog goede voorbeelden. Mijn moeder heeft 5 jaar, met Alzheimer, in een zeer goed verzorgingshuis gewoond (de Anneborch in Rosmalen). Maandag 18 maart is ze op 94 jarige leeftijd ingeslapen. Ik kan alleen maar mijn lof uitspreken over het personeel, dat uitzonderlijk goed voor haar gezorgd heeft. Evenals de familie. Alle kinderen zorgden ervoor dat ze elke dag bezoek kreeg en tot het laatst toe hebben we spelletjes met haar gespeeld, om de hersenen zo goed mogelijk te stimuleren. We namen haar mee naar buiten voor een wandeling, nieuwe kleding, of zomaar een kopje koffie op een terras. Ze ging op bezoek bij de kinderen, zolang dit mogelijk was. Het laatste jaar raakte ze in paniek, buiten de veilige omgeving van het verzorgingshuis. Vanaf toen werd haar wereld beperkt tot de huiskamer, met de andere bewoners. In die 5 jaar heb ik tientallen mensen zien gaan en opgevolgd door nieuwe bewoners. Sommige mensen krijgen niet of zelden bezoek. En andere krijgen wekelijks bezoek. Als we bij moeder waren, betrokken we andere bewoners in de spelletjes. Ook organiseerde het tehuis regelmatig activiteiten met muziek en dans. Elke feestdag was er wel iets leuks voor de bewoners. Mijn moeder is er gelukkig geweest en wij zijn het verzorgingshuis en het personeel heel dankbaar, voor de goede, warme en liefdevolle verzorging. Ik wens alle ouderen (met Alzheimer) een leven toe, als mijn moeder heeft genoten in de Anneborg.

  Annamariea says:

  Ik heb. Een vriendin van 79 jaar weduwe geen kinderen, is in 2016 gevallen zins die tijd is ze zeer duizelig en pijn in haar hoofd, en een jaar later borst kanker. nu is ze aan het dementer, ze woonde 4 hoog op een flat. Van de zomer 30 gr, belde ze mij, ik spring van de flat, want ik zit hier alleen en zeer het is het hier 50 gr
  Was het binnen, ik ben in de auto gesprongen en na 25 min was ik bij haar, ze liep in de pyama rond en zich overal aan vast houden, er lagen wel 6 briefjes en 1 kalender een tv gids en overal iets opgeschreven,. Iedere avond kwam een verzorgster haar de medicijn geven. Verder werd er niet naar haar omgekeken.zo triest , de dag erna met haar een rollators gaan kopen.,haar huisarts gebeld voor een gesprek. Voor het verhaal te korten. Wij hebben met heel veel moeite een aanleunwoning aan het verzorginshuis kunnen huren voor haar, maar daar zit ze nu eenzaam, want verzorging van uit het verzorgingshuis mag niet. Nu is het geregeld dat ze het s’middags en het s’avonds daar kan eten, maar als zij niet komt. Omdat ze het niet weet,of te duizelig is, wordt er niet naar haar omgekeken. Het is een triest iets in Nederland. Hoe ze met zo een mensen om gaan.
  Daar moet je een film over maken en die aan heel Nederland en zeker in de HAAG laten zien.

   Hanneman says:

   Mevrouw, u bent een engel. Ik ben blij dat u zich over uw vriendin ontfermt. En ik ben het met u eens.

  oosterwijck says:

  Het is onbegrijpelijk en onacceptabel, dat het lot van ouderen in ons land, geheel afhankelijk is van willekeur. Hoe is het mogelijk, dat de ene oudere persoon, geheel aan zijn lot wordt overgelaten en de andere persoon, in liefde en zorg omringt wordt? … Dit is rechtsongelijkheid en mishandeling. Het moet toch mogelijk zijn, om met de wet in de hand, een normale verzorging af te dwingen. Als een veehouder zijn dieren zou verzorgen zoals de voorbeelden van mevr. Carlanda en Annemariea, zou hij strafrechtelijk aangepakt worden. Met mensen zou dit zomaar mogelijk zijn? …