Aanpak verspilling medicijnen

Medicijnen belanden te vaak in de vuilnisbak omdat de medicatie voor een te lange tijd is voorgeschreven. Om verspilling van medicijnen tegen te gaan zetten 9 organisaties hun handtekening onder het ‘Akkoord Afspraken prescriptieregeling’.

Akkoord

Het akkoord is ondertekend door: Patiëntenfederatie Nederland, Federatie Medisch Specialisten (FMS), Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (VenVN), Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Nederlandse Vereniging van ZiekenhuisApothekers (NVZA).

Meldpunt Verspilling

Aanleiding voor het akkoord zijn de cijfers van het Meldpunt Verspilling. Daar kwamen ruim 20.000 meldingen binnen. In ongeveer 7.000 gevallen ging het om mensen die medicijnen overhielden, liet het ministerie van Volksgezondheid weten. De overige meldingen hadden betrekkingen op andere gevallen van verspilling binnen de zorg. “Artsen moeten eerst kijken of een medicijn aanslaat bij een patiënt, dus moeten ze niet 30 stuks voorschrijven. Bij mijn broer waren vaak medicatiewisselingen en hij had dozen van medicatie thuis die hij niet meer hoefde te gebruiken. Zonde voor de verspilling,” aldus één van de melders.

Nieuwe maatregelen

Een van de maatregelen is dat patiënten die een nieuw medicijn gebruiken dit voor maximaal vijftien dagen meekrijgen. Zo kan eerst worden bekeken of een medicijn wel goed werkt. Medicijnen die meer dan 1.000 euro per maand kosten worden het eerste halfjaar per maand verstrekt. En in het geval van intensieve zorg thuis, bepaalt de patiënt in overleg met zorgverleners welke medicijnen wel of niet nodig zijn. “Het is zonde als medicijnen ongebruikt weggegooid moeten worden, zeker als dat door slimmer voorschrijven voorkomen kan worden”, aldus minister Edith Schippers van Volksgezondheid.

(Bron: ANP)

Geef een antwoord