keurmerk seniorvriendelijk

63 ziekenhuizen krijgen keurmerk Seniorvriendelijk

Een keurmerk Seniorvriendelijk voor ziekenhuizen. Het lijkt niet noodzakelijk, maar volgens de KBO-PCOB is het hard nodig. Want nog veel ziekenhuizen zijn niet ingericht op de oudere patiënt.

Complicaties bij ziekenhuisopname

Het initiatief voor een keurmerk ontstaat in 2013. Volgens KBO-PCOB blijkt uit diverse onderzoeken dat een deel van de ouderen door een ziekenhuisopname achteruit gaat. In veel gevallen heeft die achteruitgang niets te maken met de reden van de opname. Acute verwardheid, vallen, medicatiefouten en ondervoeding zijn maar een paar van de complicaties die optreden bij een ziekenhuisopname. Veel ziekenhuizen zijn ook niet ingericht op patiënten met verschillende aandoeningen en dat is bij ouderen vaak het geval. De behandeling van de ene aandoening kan namelijk gevolgen hebben voor een andere aandoening.

Kwaliteitseisen

De kwaliteitseisen van het keurmerk worden elke 2 jaar verzwaard. Dit is bewust om de verbetering van kwaliteit te stimuleren. “Als absolute voorwaarde blijft de aanwezigheid en inzet van een geriatrisch team gehandhaafd, net als een goede overdracht na ontslag. Goede nazorg dus. In deze ronde is daar onder andere bijgekomen dat het ziekenhuis de oudere patiënt goed betrekt bij het behandelbeleid. En dat er extra aandacht is voor ouderen op de spoedeisende hulp”,  aldus Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB.

63 ziekenhuizen krijgen het keurmerk

63 ziekenhuizen krijgen dit jaar het keurmerk. 16 ziekenhuizen raken het keurmerk kwijt, maar 19 ziekenhuizen weten dit jaar het keurmerk wel te bemachtigen. In totaal zijn er 114 ziekenhuizen benaderd. Daarvan krijgt 55 procent het keurmerk. En dat de ziekenhuizen het belangrijk vinden om de oudere doelgroep te dienen, blijkt uit de hoge deelname aan het onderzoek. Maar liefst 93 procent van de Nederlandse ziekenhuizen werkte mee aan het kwaliteitsonderzoek.

Voor vrijwel alle ziekenhuizen is 1 vast aanspreekpunt voor oudere patiënten gedurende het hele behandeltraject, een aandachtspunt.

Ziekenhuizen stimuleren

Met het keurmerk wil de KBO-PCOB ziekenhuizen stimuleren om maatregelen te nemen. Opnames moeten beter verlopen waardoor heropnames kunnen worden voorkomen. En die maatregelen zijn nodig, want ouderen zijn met 65 procent de grootste groep patiënten. En door de vergrijzing zal dit aantal de komende jaren alleen maar toenemen. De scores van alle ziekenhuizen zijn te bekijken via de Keuzewijzer van KBO-PCOB.

(Bron: ANP)

Geef een reactie

Reactie

    Hanneman says:

    Wat zal mevrouw Heleen Dupuis hierover in haar nopjes zijn.