2G of 3G, wat houdt het in?

1G, 2G en 3G, wat houdt het precies in?

Tijdens de persconferentie van 12 november 2021 kondigt demissionair minister Hugo de Jonge aan om de zogeheten 2G-methode in te willen voeren. Momenteel geldt voor locaties waar de QR-code wordt gecheckt nog de 3G-methode. Maar wat houdt welke methode precies in? En er wordt gesproken over 1G. Wat zijn daar de consequenties van?

Omstreden maatregel

Naar aanleiding van de persconferentie zijn verschillende maatregelen aangescherpt. Zo is het advies om weer 1,5 meter afstand te houden, weer thuis te werken en alleen naar het werk te gaan als dit echt moet en op meer (doorstroom)locaties moet de CoronaCheck-app worden getoond. Nu wordt nog de 3G-methode gehanteerd. Maar het kabinet wil overstappen naar 2G. De maatregel is omstreden, maar de besmettingen stijgen in rap tempo . Een overbelasting van de zorg wordt gevreesd waardoor operaties (weer) worden uitgesteld.  Het kabinet hoopt met de 2G-methode een lockdown te voorkomen.

Wat is het verschil?

Bij 3G krijgen mensen die gevaccineerd zijn, hersteld van corona of in de afgelopen 24-uur negatief getest zijn toegang tot een locatie (Gevaccineerd, Genezen, Getest). Bij 2G krijgen alleen mensen die gevaccineerd zijn of hersteld van corona toegang (Gevaccineerd en Genezen). Een herstelbewijs is nu nog 180 dagen geldig, maar dat wordt 365 dagen.

Wat zijn de voordelen van 2G ten opzichte van 3G?

Wat 2G ten opzichte van 3G als voordeel heeft, is dat minder mensen zonder antistoffen met elkaar in contact komen. “Ongevaccineerde mensen kunnen met het huidige systeem binnenkomen met een negatieve test. Vervolgens kunnen ze ter plekke besmet raken en hebben dan een grotere kans om ernstig ziek te worden. Ze hebben minder antistoffen dan mensen die zijn gevaccineerd of genezen”, aldus Frits Rosendaal, epidemioloog aan het LUMC tegen Nu.nl. Volgens Rosendaal is meest ideaal om de 2 methodes door elkaar te gebruiken zodat bij drukke evenementen een negatieve test ook noodzakelijk is.

Invoering van 1G

Als tegenhanger van 3G en 2G stelt de ChristenUnie 1G als alternatief voor. Bij deze methode moeten zowel gevaccineerden en ongevaccineerde een negatieve test kunnen overleggen als ze ergens naar binnen willen. Het kabinet heeft aangegeven het in de overwegingen mee te nemen, maar minister De Jonge geeft ook aan geen voorstander te zijn. Dit zou betekenen dat er dagelijks honderdduizenden test moeten worden afgenomen.

Voordeel voor mensen die geen vaccin kunnen krijgen

Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, noemt het 1G-systeem in het radioprogramma 1 op 1 de veiligste optie. Het kan verdeeldheid tegengaan en biedt mensen die geen vaccin kunnen nemen door onderliggende ziekte, ook ruimte om gewoon mee te kunnen doen.

Overigens wordt er gewerkt aan het verstrekken van een QR-code voor mensen die om medische redenen niet kunnen worden gevaccineerd. De aanvraag kan worden ingediend en wordt beoordeeld door een arts. De procedure is nog in ontwikkeling.

Hoe gaat dit in andere landen

In Duitsland mogen deelstaten zelf bepalen voor welke methode ze gaan. Maar bijvoorbeeld in Berlijn geldt de 2G-maartregel. Dat geldt dan weer niet voor jongeren onder de 18 jaar en mensen die niet gevaccineerd kunnen worden.  In sommige delen moet zelfs bij de kapper de code getoond worden.

In Oostrenrijk geldt in het hele land de 2G-methodem, met uitzondering van de supermarkt en essentiële winkels die voorzien in de basisbehoeften. België hanteert voor de horeca een Covid Safe Ticket en het dragen van een mondkapje is op veel plaatsen weer verplicht. Kijk voor u vertrekt op de website van de Rijksoverheid voor de actuele maatregelen.

Besluit staat nog niet vast

Afgelopen dinsdag, 16 november 2021, is er over het invoeren van de 2G-maatregel gedebatteerd in de Tweede Kamer. Er is nog geen overeenstemming bereikt. Vrijdag de 19e november komt het OMT bij elkaar om hierover te vergaderen en komt dan met een advies. De Tweede Kamer zal ook dan definitief stemmen over de maatregel.

Het kabinet wil de horeca overigens zelf laten bepalen of zij een 3G of 2G beleid willen invoeren. Lastig volgens burgemeester Bruls van het Veiligheidsberaad, want aan het invoeren ervan kleven praktische en principiële bezwaren.

Let op: dit artikel is van 2021. De informatie is deels verouderd.

(Bron: NOS, Nu.nl, Rijksoverheid)

Geef een antwoord

Reacties (4)

 1. Ceeshm says:

  Vooral het gehussel met QR-codes en grote onduidelijkheid in overheidsbeleid heeft geleid tot verwarring bij de mensen. Ook de houding van publiciteitsgeile De Jonge werkt niet mee aan een positief beeld van die overheid. De doorsnee Nederlander is niet zo gecharmeerd van playboys, denk ik. Ook arrogant kamerleden de rug toekeren werkt niet mee aan zijn imago, ook al heb ik er best begrip voor dat sommige aantijgingen aan hem vreten. Ook het virusprobleem op je bordje hebben liggen onderschat ik niet.

  Dit gezegd hebbende vind ik dat 3-G een redelijke veiligheid biedt en gewoon moet blijven, zij het dat niets waterdicht kan zijn. Gevaccineerd of ongevaccineerd, in beide gevallen kan je het virus oplopen en verspreiden. Gezond verstand gebruiken, zonder angsthaas te worden en op plekken een recente test is eigenlijk nog het veiligst.
  Ik vind wel dat bij grote evenementen en daartoe reken ik ook kerkdiensten en voetbaltribunes, strenge aangescherpte maatregelen passen. Wie egoïstisch ervoor kiest zulke evenementen toch te bezoeken moet de consequentie van die keuze zelf dragen. Het gaat niet aan om de hele bevolking op te zadelen net 1-G om die groepen ruimte te bieden. Ook de horeca steeds treffen is een zwaktebod, in mijn optiek
  Daarnaast vind ik als 87 jarige, dat het onzin is om niet terug te mogen kijken in de geschiedenis zoals naar de dertiger jaren, als je het hebt over tweedeling in de maatschappij. Wat dat in die tijd teweeg heeft gebracht voor joden, zigeuners en vele andere groepen aan persoonlijk leed , uitsluiting en verdeeldheid laat zich niet met droge ogen verhalen. Nu wordt met 2-G in mijn beleving de groep ongevaccineerden met de botte dwangbijl buiten gesloten met tot gevolg verdeeldheid, verdriet en financiële ellende . Het verzonnen argument dat men probeert die groep te beschermen is voor mij stuitend. Keuze voor 2-G is de weg naar het hellende vlak.
  Laat alle zelfbenoemde deskundigen en politieke bobo’s eerst maar eens hun snoep-vliegreisjes in de ban doen en miljarden verslindende bijdragen aan de EU stoppen ten gunste van minder verspreiding van het virus en betere medische- en ouderenzorg.
  Cees de Bruin

  1. Justme58 says:

   Ceeshm, ik ben het helemaal met u eens. Ik vind die QR codes vreselijk maar het moet even. Ik hoop wel dat het niet blijvend is en dat je straks ook met griep dit soort toestanden krijgt
   Ik maak mij behoorlijk zorgen over de toekomst vanwege de tweedeling in de maatschappij en de overheden, niet alleen in Nederland maar wereldwijd, stimuleren dit en zetten gevaccineerde mensen op tegen niet-gevaccineerde door te zeggen dat niet gevaccineerde mensen de oorzaak zijn dat er maatregelen nodig zijn.

 2. Ceeshm says:

  Goede morgen Justme58,
  Mijn dank voor uw reactie. Alle water van de zee wast niet weg dat we opgezadeld zitten met een pandemie die, zoals alle pandemieën grote offers vraagt. Wie dat niet wil zien steekt zijn kop in het zand. Oplossen van alle problematiek er omheen is ook geen sinecure en daarvoor mag je mede- en samenwerking verwachten. De bevolking mag echter ook verwachten dat degenen die zich opwerpen als redders in de nood, dat doen vanuit vooral betrokkenheid en onbaatzuchtigheid en samen met die mooie eigenschappen ook vakkundigheid in weten weten en doen.
  Daaraan ontbreekt het niet alleen in Nederland maar, zoals u ook schrijft, wereldwijd. Wij worden getrakteerd op de 1e willen zijn met een vaccin zoals Rusland of, bewust of onbewust, inbreng hebben gehad in het ontstaan van de pandemie zoals China en alle tussenliggende vormen van politiek baatzuchtig geklungel. Hemeltergende door machtslust ingegeven maar helaas menselijke eigenschappen die zich vooral in politieke en religieuze kaders presenteren. Zo ontstonden en ontstaan plaatselijke of wereldbranden ten koste van vele miljoenen slachtoffers onder mensen, dieren en natuur. Zolang potsierlijke politieke en religieuze ego’s van mensen er zijn en door stemgedrag van klapvee ook in stand worden gehouden, zal onze mooie wereld een tranendal blijven.

  Ik realiseer mij dat ik met deze opmerkingen op heel wat gevoelige teentjes ben gaan staan, zonder dat het aan de ellende ook maar een fractie zal veranderen. Hooguit zal er weer een politiek gekleurde persmuskiet opstaan die in een of ander praatjepotprogramma op mijn betrokkenheid een stempel zal drukken, zoals b.v. populistisch.
  Blijft de pijnlijke conclusie dat de mensheid, door macht- en hebzucht of door gebrek aan inzicht, debet is aan de eigen ellende. Wat voor ‘mooie’ verhaaltjes er ook omheen worden geweven onder het motto van bijvoorbeeld een G met een nummertje.

  Cees de Bruin

 3. Ming-Wen says:

  Beste Cees,
  Interresant om een ongezouten mening aan te horen van iemand die al wat levenservaring heeft opgedaan.
  Ikzelf ben 59 jaar en niet gevaccineerd, omdat ik niet weet welke ingrediënten in de vaccin zitten en bang ben voor de bijwerkingen.
  Daardoor kan ik niet meer gewoon een restaurant of museum in of reizen. Deze grondrecht-en vrijheidsbeperking is mijns inziens een illegale en valse dwangmiddel van onze Overheid.
  De Overheid doet niets voor niets. De eenwording met de EU heeft ons echter niets dan ellende gebracht. Alles is duurder geworden. De BTW is permanent verhoogd, maar er is geen indexering geweest voor onze pensioenen. De gezondheidszorg, onderwijs en veiligheid is in NL verder afgekalfd en de machtsverhoudingen staan schever dan ooit. Oligarchen die geen dividendbelasting hoeven te betalen, maar de gewone hardwerkende kostwinner staat bijna 40% van zijn salaris af aan de Staat . Ik vind dus dat onze Overheid het niet goed voor heeft met de Nederlandse burgers. Zij staan duidelijk voor een Elitaire Staat, waar wij als slaven dienen. De Tweede Kamer is onder Rutte tot een schijndemocratische schertsvertoning verworden. Ik ben het volledig met je eens dat het ego en hebzucht twee blindmakende factoren zijn die niet goed zijn voor de ontwikkeling van de mensheid, maar als onze politieke leiders toevallig zelf psychopaten zijn? Kijk naar de Toeslagenaffaire, het stikstofbeleid tav. onze boeren en de aardbevingsproblematiek van de Groningers. Dan ziet het er niet goed uit voor ons volgende generaties. Ik geloof echt dat wij nu midden in een oorlog zitten, als je afgaat op de situatie in landen om ons heen waar je zelfs zonder een prik het werk dus je inkomen word ontnomen. Ik hou mijn hart vast, maar ik hoop dat het goede het kwaad overwint. Dat is mijn enige hoop in bange dagen.