agrarische bedrijven

Weinig opvolgers voor agrarische bedrijven met ouder bedrijfshoofd

Er zijn in Nederland ruim 55.000 landbouwbedrijven, waarvan ruim 25.000 met een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder. Op de meeste van die boerderijen staat geen bedrijfsopvolger klaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Boerderijen verdwijnen

Van de 25.000 agrarische bedrijven met een bedrijfshoofd op leeftijd hebben ruim 10.000 een bedrijfsopvolger, de rest nog niet. Het statistiekbureau concludeert dat de komende 10 jaar daardoor ruim 15.000 boerderijen zullen verdwijnen, of dat de bedrijfsopvolging op een andere manier moet worden opgelost.

Minste interesse voor schapenboerderijen

Hoe groter het bedrijf, des te groter blijkt wel de kans op een bedrijfsopvolger. Bij melkveebedrijven wil het vaakst iemand de leiding over de onderneming op zich nemen. Ook voor geitenbedrijven is de belangstelling van een jongere generatie nog groot. De minste interesse voor bedrijfsovernames is er voor schapenboerderijen en pot- en perkplantenbedrijven. Ook valt het op dat er in de noordelijke provincies meer kandidaat-bedrijfsopvolgers zijn dan in het zuiden van het land.

(Bron: ANP)

Geef een reactie

Reactie

  1. oosterwijck says:

    We zijn bijna zover, dat de Kolchoses onder beheer van Dosantos, bewaarheid kunnen worden. In amper 50 jaar is de traditionele boer uitgeroeid. Dat proces begon met de oprichting van het CDA, ergens begin zeventigerjaren. We hadden toen net de ruilverkaveling achter de rug. De politiek begon de boeren wijs te maken dat ze groter moesten groeien en er kon onbeperkt geld geleend worden bij de boerenleenbank (nu Rabobank). Kleine boeren (vaak op leeftijd) werden uitgekocht en bedrijven werden overgenomen. De boerenbond en de ZLTO groeiden als kool. Na twintig jaar, onbeperkt lenen en investeren, voor automatiseren en mechaniseren en landbouwgif strooien, vielen de klappen, in de jaren negentig. Duizenden boeren gingen failliet en verhingen zichzelf. En als je denkt dat ze er iets van geleerd hebben? … Vorig jaar zag ik een documentaire, over de melkveehouders, die weer meer dieren namen en grotere stallen bouwden omdat het melkquotum was afgeschaft. Groter groeien, meer melk produceren was de norm. Ik dacht meteen, bij het zien van die waanzin, dat dit niet lang goed zou gaan. En warempel, ik hoefde niet lang te wachten. De melkprijs zakte in en de boeren gingen weer failliet. En zo wordt een bedrijfstak vermorzeld. Geen boerenzoon wil het bedrijf voortzetten, geen boerendochter wil met een boer trouwen. Dosantos staat klaar, om het allemaal over te nemen.