Pensioen

Wat zijn de rechten en plichten voor doorwerkers?

“Ik las bij u een stukje over niet opgenomen vakantiedagen. Ik ben al lang met pensioen, maar werk nog acht uur per week. Heb je dan ook recht op vakantiegeld en vakantiedagen?” Doug Bowen

Mensen die na hun pensioen blijven werken, doen dat zeker niet zonder rechten (en plichten natuurlijk). Ze behouden hun AOW en aanvullend pensioen, hoeven geen AOW-premie meer te betalen, maar hun loon is meestal wat lager. Ze krijgen geen WW meer, kunnen niet meer arbeidsongeschikt worden en de doorbetaling voor ziekte is beperkt tot 13 weken. Een ontslagvergoeding is er niet meer bij en pas na 6 achtereenvolgende contracten (of 4 jaar) volgt er een vast dienstverband. Maar ze hebben recht op ten minste het minimumloon om eerlijk te concurreren met jongeren die dat ook moeten krijgen. En net als iedere werknemer hebben ook deze ouderen recht op vakantiegeld en vakantiedagen. Naar evenredigheid geldt dat dus ook voor mensen die maar 8 uur per week werken.

Bron: MAX Magazine – Editie nr. 49 2016

Geef een reactie