verkiezingen

Wat staat er in de verkiezingsprogramma’s over AOW en pensioen?

In maart 2021 zijn er weer verkiezingen voor de Tweede Kamer. Voor veel 50-plussers zijn pensioen en AOW belangrijke thema’s. Wat schrijven de verschillende politieke partijen hierover in hun verkiezingsprogramma? Willen ze wel of niet korten, en wat vinden ze van de pensioenleeftijd?

Alle partijen

In dit overzicht behandelen we de standpunten rondom pensioen van alle politieke partijen die op dit moment in de Kamer zitten. Alle behalve DENK, want deze partij maakt niet duidelijk hoe het naar pensioenen kijkt. Waar mogelijk benoemen we de standpunten rondom AOW en pensioen apart.

VVD

Pensioen
– De eigen keuze staat voorop. Werkgevers en werknemers kunnen zelf kiezen bij welk pensioenfonds ze hun pensioen laten opbouwen.
– De partij wil maatwerk voor verschillende leeftijden. Het moet mogelijk zijn om in 1 keer een deel van je pensioen op te nemen.
– De partij wil zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel) het makkelijker maken om vrijwillig een pensioen op te bouwen.

AOW
– Ook hier keuzevrijheid. Wie na het bereiken van de AOW-leeftijd wil blijven werken, moet die keuze hebben. De AOW gaat dan later in.
– Om de AOW betaalbaar te houden gaat de leeftijd waarop de AOW ingaat naar 67 jaar in 2024.

CDA

Pensioen
– Voor zzp’ers moet het eenvoudiger en vanzelfsprekender worden een pensioen op te bouwen.
– Er moet recht komen op deeltijdpensioen. Dit is de mogelijkheid om 5 jaar voor de AOW-leeftijd ingaat minder te gaan werken. Afspraken moeten hierover per sector worden vastgelegd in de CAO’s.

AOW
– Ouderen moeten de keuze hebben om langer door te werken of geleidelijk af te bouwen.
– Er moet meer aandacht komen voor ouderen op de arbeidsmarkt en we moeten streng optreden tegen leeftijdsdiscriminatie.

verkiezingen
Lees ook: Hoe zit het? Op welke manieren kan er gestemd worden voor de Tweede Kamerverkiezing?

D66

Pensioen
– De partij is voor keuzevrijheid. Er moet een mogelijkheid komen voor tijdelijke “premievakantie” om bijvoorbeeld een deel van de hypotheek af te lossen.
– Deelnemers behoren invloed te krijgen op het beleggingsbeleid van het pensioenfonds waar ze bij zijn aangesloten. Ze moeten bijvoorbeeld kunnen bepalen dat beleggingen van het fonds duurzaam zijn.

AOW
– De AOW-uitkering moet hoger.
– Na AOW-leeftijd doorwerken moet mogen.

ChristenUnie

Pensioen
– De partij is lovend over het bereikte pensioenakkoord tussen minister Koolmees van Sociale Zaken en de sociale partners, waarin onder andere staat dat de AOW-leeftijd naar 67 jaar gaat in 2024 en ook gezorgd is voor een eerlijk pensioen voor de jongere generatie.

AOW
– De mogelijkheid moet er komen om eerder te stoppen met werken. Vooral voor mensen met een zwaar beroep. Denk dan aan een bouwvakker, politie-agent of zorgmedewerker.
– Invoering van een zogenoemde “leer-rekening”. Met deze rekening maken we ruimte voor eventuele bij- en omscholing van werknemers.

PVV

Pensioen en AOW
– De AOW-leeftijd moet ingaan vanaf 65.

Partij van de Arbeid

Pensioen
– Werknemers moeten vanaf de 1e werkdag pensioen opbouwen.
– Mensen met zware beroepen kunnen eerder stoppen. Na 45 jaar werken behoort met pensioen gaan tot de mogelijkheden.
– Het pensioenstelsel moet minder afhankelijk zijn van de rekenrente die gebruikt wordt om onder andere de buffers van de fondsen te berekenen.
– Hoe dichter iemand bij de pensioenleeftijd is, hoe zekerder die persoon moet zijn van de hoogte van de uitkering.

AOW
– Om te kunnen genieten van de oude dag gaat de AOW-uitkering omhoog.

Partij voor de Dieren

Pensioen
– Er moet meer flexibiliteit en keuzevrijheid zijn om pensioenopbouw gestalte te geven.
– Het moet mogelijk worden om te kiezen voor flexibele pensioenleeftijd of deeltijdpensioen.
– Pak pensioenfondsen aan die in niet-duurzame sectoren investeren, zoals bijvoorbeeld wapenhandel en fossiele brandstoffen. Dit mag alleen worden toegestaan als de leden dat middels een bindend referendum hebben toegestaan.

AOW
– Een samenleving met veel werkzoekende ouderen kan niet doorgaan met het verhogen van de AOW-leeftijd.
– Er behoort een flexibele AOW-leeftijd te komen met daaraan vast een aangepaste AOW-uitkering.
– Na 40 jaar werken moet er recht zijn op AOW.

SP

Pensioen
– Deze partij is voorstander van een flexibel pensioen. Iemand moet zelf beslissen om door te werken of niet.
– Gepensioneerden moeten zeggenschap hebben bij pensioenfondsen.

AOW
– AOW-leeftijd moet ingaan zodra de leeftijd van 65 bereikt wordt.
– Verhoog de AOW-uitkering met 10 procent.

GroenLinks

Pensioen
– We moeten pensioenen eerder indexeren zodat het voor mensen duidelijk is wat ze kunnen verwachten.
– Ouderen die een goed aanvullend pensioen hebben gaan meebetalen aan de AOW.
– Werknemers met zwaar werk eerder laten stoppen.
– De pensioenleeftijd gaat minder snel omhoog.

AOW
– Verhoog de AOW-uitkering fors voor ouderen die een klein aanvullend pensioen hebben, zodat hun koopkracht verbetert.

50Plus

Pensioenen
– Herstelbetaling van niet genoten indicatie van de afgelopen jaren is een vereiste.
– De berekening van de buffers van pensioenfondsen moet anders. Uit de berekeningen zal blijken dat dreigende kortingen op de pensioenen niet nodig zijn.

AOW
– Mensen moeten een volledige AOW krijgen op 65-jarige leeftijd.
– AOW’ers krijgen een 13e maand.

SGP

Pensioen
– Iedereen moet grip op en inzicht krijgen in zijn of haar pensioenpot.
– Laat de keuze aan zzp’ers zelf of ze een pensioen opbouwen of niet.

AOW
– Bekijk elk jaar of de koopkracht van ouderen met een laag inkomen voldoende is. Spring bij als dat niet zo is.

Forum voor Democratie

Pensioen
– Deelname aan een pensioenfonds moet vrijwillig zijn. Verplicht jongeren niet tot opbouw van een pensioen.
– Verbeter het beheer van de pensioenpotten. Laat dit niet over aan sociale partners, maar aan deskundigen.

AOW
– 65-jarigen hebben recht op AOW en wie 40 jaar gewerkt heeft in een zwaar beroep.

(Bron: Meldpunt, verkiezingsprogramma’s politieke partijen)

Geef een reactie

Reacties (4)

  dragon says:

  Veel beloven.
  Weinig geven .
  Doet een gek in vreugde leven.

  BlueEyes1953 says:

  het is verkiezingstijd, ik geloof deze leugenaars niet meer al 11 jaar geen prijscompensatie bij pensioenfondsen. Oprichting ECB , rente weg bij pensioenfondsen en particulieren. De pensioenpotten zaten vol met 1700 miljard maar de NWO zou deze wel eens gaan afromen, toen kwamen de rekenrentes en dekkingsgraden als toverwoorden opzetten uit de politiek Waarom deze veranderingen ??????Worden de pensioenpotten nu verder afgeroomd wie ziet de verbanden??????. De politiek geeft niks het pensioen is van de werknemers, bij het ABP roofden ze al 10 tallen miljarden , en droegen ook de pensioengelden van de ambtenaren vaak niet af. ( er zat een politicus op het hoofdkantoor om de boel in de gaten te houden , zoals de waard is vertrouwd hij zijn gasten ). Het is ongehoord dat de politiek zich niet inzet om dit tij om te keren en alle gelden die uit de ABP kassen zijn verdwenen of niet afgedragen netjes terug komen bij de mensen die ervoor gespaard en betaald hebben ( kortom hun rechten voor een goede oude dag . Welke partij zet dat in het verkiezingsprogramma en maakt het waar????? Die zouden misschien mijn stem kunnen krijgen. Maar zie het heel somber in.

  Riny6 says:

  5 partijen hebben 13 jaar terug een overeenkomst getekend met de Nederlandse bank over de rekenrente.
  Dat waren de VVD-CDA-PvdA-D66 en de CHU en nou doen ze of ze nergens vanaf weten

  Willem 1 says:

  Beste mensen,

  Wilt u dat de pensioenen geindexeerd worden ?
  Kijk dan goed uit op welke partij u stemt.
  Vele partijen zijn tegen indexeren.
  Voor indexeren zijn o.a.Groen Links, 50 Plus, SP.
  Het is aan U.