Erfbelasting

Wat als mijn kinderen hun erfbelasting niet kunnen betalen?

“Ik heb een vraag over de erfbelasting waar ik al heel lang mee zit, maar ik kan het antwoord niet vinden. Als de erfenis naar de langstlevende gaat, moeten de kinderen over hun deel direct erfbelasting betalen. Maar wat als ze dat niet kunnen?” F. Roos

Wanneer vader overlijdt en er is geen testament (of een testament waar in de wettelijke verdeling van toepassing is verklaard), dan zijn moeder en de kinderen de gezamenlijke erfgenamen. Maar moeder krijgt als langstlevende geld en goederen en is ook verantwoordelijk voor de schulden. Een schuld kan het betalen van de erfbelasting zijn. Niet de kinderen, maar de moeder moet die dus betalen. Dat is ook wel logisch, want de kinderen krijgen hun erfdeel nog niet. De aanslag wordt op naam van de kinderen opgelegd, maar door moeder betaald. Wanneer ook de moeder komt te overlijden, zitten in haar vermogen nog de erfdelen van de vader. Daarover hoeven de kinderen dan natuurlijk geen belasting meer te betalen. Maar het kan ook zijn dat de moeder niet kan betalen, bijvoorbeeld doordat het geld in een huis zit waar in ze wil blijven wonen. Soms betalen de kinderen dan zelf de aanslag, als ze dat kunnen. Daarnaast is het een optie om rentedragend uitstel van betaling aan te vragen bij de Belastingdienst. Ook is het wellicht mogelijk om het bedrag te lenen bij een bank in de vorm van een hypothecaire geldlening op de woning. Er zijn overigens mogelijkheden om bij testament te regelen dat bij het eerste overlijden zo min mogelijk erfbelasting is verschuldigd.

Bron: MAX Magazine – Editie nr. 18 2017

Geef een antwoord