Erfbelasting

Wat als mijn kinderen hun erfbelasting niet kunnen betalen?

“Ik heb een vraag over de erfbelasting waar ik al heel lang mee zit, maar ik kan het antwoord niet vinden. Als de erfenis naar de langstlevende gaat, moeten de kinderen over hun deel direct erfbelasting betalen. Maar wat als ze dat niet kunnen?” F. Roos

Wanneer vader overlijdt en er is geen testament (of een testament waar in de wettelijke verdeling van toepassing is verklaard), dan zijn moeder en de kinderen de gezamenlijke erfgenamen. Maar moeder krijgt als langstlevende geld en goederen en is ook verantwoordelijk voor de schulden. Een schuld kan het betalen van de erfbelasting zijn. Niet de kinderen, maar de moeder moet die dus betalen. Dat is ook wel logisch, want de kinderen krijgen hun erfdeel nog niet. De aanslag wordt op naam van de kinderen opgelegd, maar door moeder betaald. Wanneer ook de moeder komt te overlijden, zitten in haar vermogen nog de erfdelen van de vader. Daarover hoeven de kinderen dan natuurlijk geen belasting meer te betalen. Maar het kan ook zijn dat de moeder niet kan betalen, bijvoorbeeld doordat het geld in een huis zit waar in ze wil blijven wonen. Soms betalen de kinderen dan zelf de aanslag, als ze dat kunnen. Daarnaast is het een optie om rentedragend uitstel van betaling aan te vragen bij de Belastingdienst. Ook is het wellicht mogelijk om het bedrag te lenen bij een bank in de vorm van een hypothecaire geldlening op de woning. Er zijn overigens mogelijkheden om bij testament te regelen dat bij het eerste overlijden zo min mogelijk erfbelasting is verschuldigd.

Bron: MAX Magazine – Editie nr. 18 2017

Geef een reactie

Reactie

    Alfred W says:

    Vroeger stond er in de wet dat de belasting voor het erven kon worden afgewenteld op de langst levende ouder. Zo is dat toen meestal uitdrukkelijk vermeld geworden in de testamenten, waarvan het gewoon was dat echtgenoten die voor elkaar hadden. Met de nieuwe successiewet is deze wetsbepaling echter verdwenen en de voorwaarde van verantwoordelijkheid te moeten nemen in de testamenten een “loze regel” geworden want “vernietigbaar.” Het zou een vergissing zijn om de weduwe of weduwnaar uitdrukkelijk te vragen om geld voor de belastingaanslag van de kinderen. Ook al, omdat die betalingen dan al snel schenkingen zullen zijn. Er kan wel een laag percentage vergoeding zijn afgesproken voor het vruchtgebruik van de kindsdelen. Dit blijft onder de nieuwe wet legitiem en mag later worden verrekend door de rente van de belastbare erf som af te trekken. Alleen wanneer het afgesproken percentage te hoog is, dan kan de belastingdienst het bedrag gaan belasten. De testamenten hier dus wel goed op nalezen want deze verplichting blijft bestaan. Dat recht gezet hebbende, terug naar de vraag. De kinderen krijgen al snel een aanslag die direct is te betalen zo staat er, dwingend, in te lezen maar voldoe je het bedrag niet, dan hoor je er heel lang niets meer van. “Lang” is in de zin van: véle jaren. Zelf meegemaakt heb ik, vier jaar geen bericht. Misschien is het wel beleid om er helemaal niet moeilijk over te doen. In gebreke ben je natuurlijk wel en de belastingdienst kan bij ontvangst van het kindsdeel rente en een boette opleggen. Bezwaar maken dan zou ik zeggen, want als je geen geld hier voor hebt dan is het buiten jou macht.