Waarom is de rente over mijn erfdelen zo hoog?

Volgens het testament van mijn vader moest mijn onlangs overleden moeder rente betalen over de erfdelen die ze als langstlevende ter beschikking kreeg. Deze rente is 6 procent. Waar is die rente op gebaseerd, waarom is die zo hoog? A. van der Zee

Ik had eerder van u de vraag verwacht: waarom is die zo laag… Want over de rente van hun eerder vastgestelde erfdelen hoeven de kinderen geen erfbelasting te betalen. De resterende erfenis, bestaande uit het vermogen van uw moeder, wordt door het uitbetalen van de rente kleiner en er hoeft dus minder erfbelasting over betaald te worden. Het maximum van 6 procent is opgenomen in de nieuwe successiewet van 2010. De vorige wet liet ruimte om met veel hogere percentages te werken, met als doel de erfbelasting deels te ontlopen. Die ruimte is tegenwoordig dus ingeperkt. De 6 procent is samengestelde interest, dus rente over rente. Ik begrijp verder uit uw mail dat u belang heeft bij een lage rente, omdat er dan ook een lager bedrag gaat naar een minder geliefd familielid. Maar dat neemt niet weg dat uw notaris het rentepercentage volgens de meest recente wettelijke grondslag heeft vastgesteld.

Bron: MAX Magazine – Editie nr. 48 2016

Geef een reactie