schulden

‘Verstandelijk beperkten met schulden worden niet voldoende ondersteund’

Mensen met een licht verstandelijke beperking met schulden, krijgen vaak niet de ondersteuning die zij nodig hebben. Dat blijkt uit onderzoek van uitkeringsinstantie UWV. Daardoor worden hun problemen vaak nog groter en daar moet iets aan gedaan worden, vinden de verantwoordelijke instanties.

Van de regen in de drup

Wie schulden heeft, kan aanspraak maken op de schuldhulpverlening. De schuldenaar krijgt dan hulp bij het oplossen van de problemen, bijvoorbeeld van de gemeente. Om deze hulp te ontvangen, moeten er eerst een aantal formulieren worden ingevuld. Een vrij normale procedure, maar voor mensen met een verstandelijke beperking is dit erg lastig. Zij begrijpen niet altijd wat er van hen wordt gevraagd en vullen de formulieren dan ook niet in. Daardoor lopen zij hulp mis en lopen zij de kans om nog dieper in de problemen te raken.

Signaleren van de beperking

Voor deze groep mensen is nu te weinig oog vanuit de 8 instanties die in Nederland verantwoordelijk zijn voor schuldhulp en reïntegratie op de arbeidsmarkt. De medewerkers hebben vaak geen tijd of niet de kennis om deze mensen voldoende te kunnen bijstaan en ook het signaleren van de beperking is vaak een probleem. “Het is vaak niet makkelijk om snel te herkennen of iemand een licht verstandelijke beperking heeft”, zegt betrokken onderzoeker Nadja Jungmann tegen de NOS. “Ze zijn best taalvaardig en lijken dingen te snappen, maar dat blijkt later dan toch niet zo te zijn. Maar dan is de hulpverlener er niet meer bij en weten ze niet wat ze moeten doen.”

Om deze mensen in het vervolg beter te kunnen helpen, is er een actieplan opgesteld door door de betrokken partijen. Het gaat om een uitwisseling van kennis en een serie trainingen die de omgang met deze groep mensen moet verbeteren.

1,4 miljoen mensen met een beperking

In Nederland wonen 1,4 miljoen mensen die licht verstandelijk beperkt zijn. Dit zijn personen met een IQ lager dan 85 en hierdoor meer moeite hebben om volwaardig mee te draaien  in de maatschappij.

Geef een reactie