eigen bijdrage

Veel ouderen betalen onnodig een te hoge eigen bijdrage

Wanneer u zorg thuis of bij een verhuizing naar een verpleeghuis krijgt, betaalt u hiervoor een eigen bijdrage. Maar wanneer deze bijdrage te hoog is, kan dit tot grote problemen leiden. Dat moet veranderen vindt KBO-PCOB, want zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn en blijven. En nu betalen duizenden ouderen onnodig een te hoge bijdrage.

Hoogte eigen bijdrage

De eigen bijdrage voor de zorg wordt berekend door het CAK. De hoogte van het bedrag is gebaseerd op het inkomen van 2 jaar geleden. En dat is niet reëel, want in die tijd is er vaak al veel veranderd aan de situatie. De bedragen die ouderen moeten betalen voor de zorg kunnen behoorlijk oplopen. En door de veranderde situatie komen zij vaak al voor extra kosten te staan. “Dat kan echt niet de bedoeling zijn, aldus Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB. Een verhuizing naar bijvoorbeeld een verpleeghuis is vaak al een ingrijpende gebeurtenis. Extra zorgen over financiën moeten dan zo min mogelijk aan de orde zijn. Dat zo veel mensen te veel betalen, vaak zonder dat te weten, daar moet hoognodig wat aan gedaan worden.”

Aanpassen eigen bijdrage

Het aanpassen van de eigen bijdrage is een ingewikkeld en tijdrovend proces. Jasper Akkerman van Bespaar Eigen Bijdrage (BEB) heeft hier werk van gemaakt en is een dienst gestart die mensen helpt bij het aanpassen van de eigen bijdrage. Hij start het initiatief als zijn oma bij de verhuizing naar het verpleeghuis een forse eigen bijdrage moet betalen door de verkoop van haar huis. Op dit tijdelijke vermogen is de eigen bijdrage vastgesteld. Daar heeft Akkerman werk van gemaakt. Met veel moeite is het hem gelukt om een eigen bijdrage voor haar te regelen die overeenkomt met haar vermogen.

Bespaar Eigen Bijdrage

Voor Akkerman reden genoeg om ook anderen te helpen met het aanpassen van de eigen bijdrage. KBO-PCOB en BEB bundelen de krachten om zo meer ouderen te kunnen helpen met het aanpassen van de eigen bijdrage.  De dienst biedt de mogelijkheid om de eigen verplichte bijdrage door te laten rekenen via de Bespaar Scan, mogelijk te verlagen en het te veel betaalde bedrag terug te vorderen. Beiden benadrukken wel dat de hulp van tijdelijke aard is. Zij doen een beroep op het CAK om de regels voor de aanpassing van de eigen bijdrage te vereenvoudigen waardoor het voor ouderen makkelijker wordt om dit zelf te regelen. “Zodra de processen rond de eigen bijdrage duidelijker, transparanter en sneller verlopen, wordt Bespaar Eigen Bijdrage vanzelf overbodig.”

(Bron: KBO-PCOB/ANP)

Geef een reactie