eigen bijdrage

Vaste eigen bijdrage voor hulpmiddelen voor iedereen gelijk

Wie een scootmobiel, rolstoel, huishoudelijke hulp of een aanpassing in huis nodig heeft vanuit de gemeente, betaalt daar vanaf 2019 een vaste eigen bijdrage voor. Nu is de eigen bijdrage nog afhankelijk van de hoogte van het inkomen, vermogen en gebruik van de zorg. Goed nieuws voor de gebruikers, maar gemeenten zijn minder enthousiast. 

Niet meer inkomensafhankelijk

Wie nu zorg via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) aanvraagt, moet afhankelijk van het inkomen een eigen bijdrage betalen. Veel gemeenten werken volgens het solidariteitsprincipe dat armlastige mensen niets betalen voor hulpmiddelen en ondersteuning, terwijl degene met een midden- en hogerinkomen veel zelf moeten betalen. Uit onderzoek onder hulpgebruikers blijkt dat het bedrag dat zij in 2017 zelf hebben betaald voor hun hulpmiddelen varieert van niets tot ruim 15.000 euro. Naast deze kosten hebben patiënten die extra zorg nodig hebben gemiddeld ook hogere kosten dan gezonde mensen. Ze betalen vaak meer voor aanvullende verzekeringen, zijn jaarlijks het eigen risico kwijt en hebben extra uitgaven door andere vormen van zorg.

Abonnement

De maximale eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp, aanpassingen in huis of traplift gaat straks 17,50 euro per 4 weken bedragen. Dit komt neer op 227,50 euro per jaar. Gemeenten zijn vrij om het bedrag te bepalen en mogen ook een lager vast bedrag in rekening brengen. Gemeenten zijn niet enthousiast over dit voorstel. Volgens hen staat het plan haaks op de uitgangspunten van eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) lopen gemeenten met de invoering van deze maatregel het risico op een financiële strop. Patiëntenorganisaties zijn wel blij met de invoering van de maatregel. “Voor middeninkomens liep de stapeling van kosten de laatste jaren het meest uit de hand. Hun zorgkosten waren in 5 jaar meer dan verdubbeld.”

Algemene maatregel van bestuur

In het regeerakkoord hebben de coalitiepartijen al vastgelegd dat bij de berekening van de eigen bijdrage in de WMO niet langer gekeken mag worden naar de hoogte van het inkomen, het eigen vermogen of de hoeveelheid zorg die wordt afgenomen. Ook wil het kabinet de stapeling van de kosten in de zorg tegengaan. Een wijziging in de eigen bijdrage kwam niet zomaar tot stand. Om de wijzigingen door te voeren is er onlangs ingestemd met een algemene maatregel van bestuur. Dit is een maatregel die de regering kan opleggen zonder tussenkomst van het parlement. Deze maatregel is in dit geval nodig, omdat er geen tijd is om de wet aangepast te krijgen voor de start van het nieuwe jaar en gemeenten moeten de tijd hebben om zich voor te bereiden.

Op vooruit

Vooral mensen met een middeninkomen gaan profiteren van de invoering van de nieuwe eigen bijdrage. Zij gaan er naar schatting jaarlijks 1000 tot 1500 euro op vooruit. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) gaan 440.000 ouderen en mensen die hulp nodig hebben, gebruik maken van het nieuwe abonnement. Het abonnement gaat per 1 januari 2019 in.

(Bron: ANP/AD) 

Geef een reactie