Uw recht bij recht van overpad

Gebruikmaken van het erf van iemand anders om uw eigen erf te kunnen bereiken. Dat noemen we recht van overpad. Als u zelf recht van overpad heeft, loopt u bijvoorbeeld over de grond van de buren om bij uw huis of een ander eigendom te komen. U kunt ook recht van overpad verlenen door iemand anders gebruik te laten maken van uw eigendom.

Vestiging

U kunt recht van overpad vestigen door het vast te laten leggen door beide partijen bij de notaris. Het vestigen kan ook mondeling via onderling overleg. Als u het schriftelijk bij een notaris vastlegt, staat dit ook gelijk op papier voor de volgende bewoners. Als één van de beide partijen niet meewerkt, komt er een rechter aan te pas. Bij recht van overpad komt vestiging het minste voor, aangezien er in de werkelijk altijd wel één partij is die niet mee wil werken.

Verjaring

Verjaring komt vaker voor bij recht van overpad. Na 10 jaar is er in geval van ‘te goeder trouw’ sprake van verjaring. Men gaat er dan vanuit dat hij of zij ook onafgebroken recht van overpad had. Als men daar 10 jaar lang naar gehandeld heeft, kan het definitief gemaakt worden. Als dit niet het geval is, wordt de term ‘te kwader trouw’ gebruikt. Dan kunt u pas na 20 jaar aanspraak maken op het verjaren.

Conflicten

Het is natuurlijk lastig aan te tonen of er in het verleden sprake is geweest van recht van overpad. Als u beroep wilt doen op verjaring is het daarom wenselijk om met grondig bewijs aan te komen. Denk hierbij aan foto’s en/of getuigenverklaringen. Daar moet dan uit blijken dat u al zoveel jaar gebruik maakt van het erf van uw buur.

Op de website van het Juridisch Loket vindt u meer informatie over het recht van overpad.

Geef een reactie