Uw geld goed besteed?

Geeft u geld of goederen aan een goed doel? Dan doet u een gift, ook wel schenking genoemd. Sommige schenkingen mag u aftrekken van de belasting.

Fiscaal aftrekbaar

Er zijn verschillende vormen van schenking. Een gift kan fiscaal aftrekbaar zijn. Als een goed doel door de belastingdienst is aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en wordt gerekend tot de Culturele Goede Doelen, is de fiscale aftrekbaarheid voor u optimaal.

Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie over schenkingen aan een goed doel.

Legaat of erfstelling

U kunt ook een goed doel opnemen in uw testament in de vorm van een legaat of erfstelling. Zorg ervoor dat duidelijk is wie de ontvanger is en wat u precies wilt geven. Ga voor meer informatie hierover naar de notaris.

Geef een reactie