Korting afkoop klein pensioen teruggedraaid

Echtparen die in 2013 en 2014 een AOW-partnertoeslag ontvingen en daarnaast eenmalig een afkoop van een klein pensioen, krijgen alsnog het gekorte bedrag terug. De SVB (Sociale Verzekeringsbank) hield bij deze mensen in op hun partnertoeslag. Dat bleek onterecht te zijn. Na het meermaals aan de bel trekken van de MAX Ombudsman in het MAX-programma Meldpunt! en Kamervragen van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt is staatssecretaris Klijnsma eindelijk over de streep.

Fout SVB

Mensen die tegen de korting in bezwaar gingen bij de SVB, werden consequent in het ongelijk gesteld. Tot eind 2014. Toen oordeelde de hoogste rechter dat de SVB al die tijd fout had gezeten. Maar in plaats van dat de SVB iedereen terugbetaalde, kregen alleen de mensen die op dat moment nog een procedure hierover hadden lopen, hun geld terug. Iedereen die al was uitgeprocedeerd of het erbij had laten zitten, kreeg geen geld terug. Zij waren ten onrechte honderden euro’s armer. Klijnsma belooft dit nu in een brief aan de Tweede Kamer recht te zetten.

Succes MAX Ombudsman

MAX Ombudsman Rogier de Haan: “Terecht dat deze 6000 mensen krijgen waarop ze al die tijd al recht hadden. We hebben hier honderden klachten over binnengekregen. Onafhankelijk van elkaar kwamen zij met het verhaal dat de SVB ze had ontmoedigd om in bezwaar te gaan. Al die mensen waren door de SVB dus op het verkeerde been gezet. Dankzij hun meldingen hebben we aandacht kunnen besteden aan deze misstand. Dit heeft afgelopen december geleid tot een persoonlijk gesprek met de staatssecretaris. Toen begreep ze de ernst van het probleem en is er alsnog een oplossing gekomen voor iedereen.”

In het programma Meldpunt! op dinsdag 19 januari 2016 vertelt MAX Ombudsman meer over deze uitkomst.

Geef een reactie

Reacties (3)

  keuken says:

  Mooi, mensen van wie de partnertoeslag werd gestolen, krijgen het na tussenkomst van MAX terug.

  Nu nog de mensen die dank zij de verhoging van de AOW leeftijd zonder inkomen kwamen en de bijstand in moesten. Bestolen van AOW jaren, opgebouwd klein pensioentje verplicht afgekocht, en het hele bedrag van de bijstandsuitkering ingehouden.

  Dan de mensen die door verhoging van de AOW leeftijd niet meer hun pensioen mochten afwachten van het bedrijf, en als “te oud” werden weggereorganiseerd. Ontslagen en naar de bijstand. Bestolen van AOW jaren, opgebouwd klein pensioentje verplicht afgekocht, en het hele bedrag van de bijstandsuitkering ingehouden.

  Vervolgens de mensen die in een bedrijf werkten dat kapot ging. Dicht bij de oorspronkelijke AOW leeftijd van 65 jaar niet meer worden aangenomen, en als “te oud” werden afgewezen. Werkloos en naar de bijstand. Bestolen van AOW jaren, opgebouwd klein pensioentje verplicht afgekocht, en het hele bedrag van de bijstandsuitkering ingehouden.

  Tenslotte de mensen die door de gedwongen pensioenafkoop hun recht op huurtoeslag geheel of gedeeltelijk verliezen. En zo dus minder inkomen hebben in plaats van een klein extraatje, dank zij jarenlange verplichte premie betaling en het balletje balletje van de politiek.

  Mogen we allemaal even gecompenseerd worden voor het bedrag dat de politici (lieten) stelen?

  Niek Van Beelen says:

  Waarom pas vanaf 2013?
  Is de korting in 2012 bij mij en veel anderen dan niet onterecht?