Stop arbeidsdiscriminatie

Vooroordelen, we hebben ze allemaal. Ook werkgevers hebben vooroordelen en dat moet stoppen vindt minister Asscher. Om discriminatie tijdens de wervings- en selectieprocedure tegen te gaan is er een campagne gestart: Zet een streep door discriminatie.

Vooroordelen

Uit onderzoek door het ministerie van Sociale Zaken blijkt dat veel werkgevers, vaak onbewust, vooroordelen hebben. Die vooroordelen kunnen tijdens de werving en selectie van nieuw personeel tot discriminatie leiden. Zo worden oudere sollicitanten vaak niet eens uitgenodigd voor een gesprek. En sollicitanten met een niet-westerse naam maken ook vaak minder kans op een uitnodiging.

Zet de vooroordelen opzij

Het doel van de campagne is duidelijk te maken dat iedereen vooroordelen heeft, en te laten zien hoe je daar overheen kunt stappen. Voor de campagne maakte documentairemaker Frans Bromet 4 mini-filmpjes.

Werkgever Bart heeft definitief een streep door discriminatie gezet en de 61-jarie Elseliene aangenomen.

Accepteer de cookies om dit element te weergeven.

Geef een antwoord

Reacties (2)

    oosterwijck says:

    Racisme zit in de genen van de mens. De mens weet altijd wel een onderscheid te maken, waardoor hij/zij of zijn/haar groep beter is als alle andere. Op zich heb ik niets tegen bepaalde namen of termen, zoals: neger of zwarte, omdat ik dat helemaal niet zie al iets minderwaardigs. Maar als die namen als kwetsbaar worden gezien, spreek je die niet meer uit. Makkelijk zat. Ik vind zwarte mensen heel mooi en aantrekkelijk. Wat is er nu mooi aan witte mensen? … Neem bijvoorbeeld, Paul Witteman, wat is daar nu aan?… Waar ik wel een hekel aan heb, zijn domme mensen en die vind je in iedere kleur. Wat ik heel dom vind, is dat de geschiedenis van de zwarte mens in Suriname en op de Antillen verdraaid en verzwegen wordt. Maar ik begrijp wel waarom! … De zwarte mens is als slaaf uit Afrika weggevoerd, door hoofdzakelijk, Joodse slavenhandelaren en plantage eigenaren. Daaruit is een mix voortgekomen, de z.g. “Juka” (wat Joden stront betekend). De slaven werden zwanger gemaakt door de Joodse eigenaren en die kinderen zijn nu een belangrijke bevolkingsgroep in Suriname en Nederland. Ze zijn te herkennen aan een grotere spitse neus en grote oren. Iets wat totaal anders is bij de raszuivere Afrikaan. Die Juka’s zitten nu tussen twee vuren, enerzijds zijn ze Joods (slavendrijver) en anderzijds zijn ze neger (slaaf). In Suriname hadden de Juka’s altijd maatschappelijk een streepje voor. Jazeker, onderling discrimineren de zwarten ook. Dat hoor je hier natuurlijk niet. Maar je hebt in Suriname ook rangen en standen, de indianen staan helemaal onderaan, dan volgen de boscreolen, daarboven de Javanen, de Hindustanen en de Juka’s staan ongeveer gelijk op de maatschappelijke ladder. Als we nu met z’n allen open kaart spelen, gaan we allemaal begrijpen hoe het zit. Ondertussen schaffen we Zwarte piet helemaal af, samen met St. Nicolaas. Waarom ook st. Nicolaas? Ik vertrouw kindervrienden helemaal niet.

    oosterwijck says:

    Terugkijkend in de geschiedenis kom ik tot de volgende conclusie: In 1945, werd Europa bevrijd door enerzijds Amerika en anderzijds Rusland. Meteen begon een nieuwe veldslag, Kapitalisme tegen Socialisme (ook wel Communisme genoemd). Amerika en Rusland probeerde elkaar de loef af te steken met de beste verzorgingsstaat te demonstreren om de Europese arbeidersklasse voor zich te winnen. Met het Marshallplan kwamen veel Amerikaanse bedrijven naar Europa: Remmington, Nickolson, AMP, om er een paar te noemen. Er stonden grote belangen op het spel en de bevolking werd verwend met een vaste baan een nieuw huis een auto. Niets was onmogelijk. Elk jaar meer welvaart en meer luxe. De Europese Communisten, kregen het zwaar, terwijl ze tijdens de oorlog tegen nazi Duitsland ageerden, werden ze na de oorlog genegeerd. Een Communist kon een carrière wel vergeten. Voor de bevolking werden nieuw woonwijken gebouwd, hier met ééngezinswoningen, in de USSR met appartementsgebouwen. Hier met een eigen auto, in de USSR met gratis openbaar vervoer. Eigenlijk was alles gratis in de USSR. De mensen, daar, gingen naar de fabriek of kantoor en hun hele leven was verzorgd en geregeld. Elke zomer gratis (met vakantie bonusbonnen) op vakantie naar de Krim. Hier was alles anders verzorgd, je kreeg meer loon en daarvan moest je alles weer zelf betalen. Netto bleef er hetzelfde over. Maar beide systemen waren erg kostbaar voor de Staat, om de arbeider te behagen en te beletten dat hij sympathie kreeg voor de tegenstander. In de jaren tachtig, bleken beide systemen niet langer houdbaar. Amerika trok zich terug en de Amerikaanse bedrijven die met het Marshallplan naar Europa waren gekomen, sloten de deuren. Gorbatsjov kwam aan de macht (nadat Jeltsin teveel was gaan drinken) en werd benaderd door de Iluminatie (o.a. Rockenfeller en Rotschild) met een voorstel om de USSR te ontmantelen. Hij ging akkoord en er kwam een eind aan de wedloop om de arbeidersklasse te behagen. Dit was het definitieve eind van het arbeidersparadijs. Vanaf nu zal de arbeider echt goed worden uitgekleed en alle verworvenheden ontnomen worden, die hij sinds 1945 had verkregen. De rekening moet nu worden terugbetaald, door de arbeider.