Steeds meer werkloze 50-plussers vinden baan

De afgelopen 10 maanden hebben ruim 57.000 werkloze 50-plussers werk gevonden. Volgens het UWV is dat bijna 6% meer dan in 2014. Zo blijkt uit de barometer 50-plus die het UWV heeft uitgebracht.

Speciale aandacht voor de zorg

In de barometer 50-plus van november 2015 is speciale aandacht voor de zorg. Een derde van de medewerkers in de zorg is 50-plus. Nadat er de afgelopen jaren veel banen in deze sector zijn verdwenen, verwacht men tot 2020 een stijging van het aantal banen en vacatures. Er is op dit moment vooral vraag naar middelbaar en hoger geschoold personeel zoals verzorgend personeel, verpleegkundigen, doktersassistenten en therapeuten.

Ervaring en kennis

Doekle Terpstra, aanjager van het Zorgpact, roept op om te investeren in mensen die in de zorg werken. “Investeer in nieuwkomers en in mensen die al jaren werkzaam zijn in de sector, op deze manier kun je adequaat inspelen op veranderingen in de zorg.” Ervaring moet gecombineerd worden met kennis van de nieuwste technologie: “We hebben mensen nodig die zowel persoonlijke aandacht kunnen bieden, maar ook kunnen omgaan met de techniek en met de veranderende zorgvraag en de nieuwe rollen.” Die combinatie is van onschatbare waarde.

(Bron: UWV)

Geef een reactie