Verkiezingsuitslag

Reacties op verkiezingsuitslag

Veel bonden hebben een eerste reactie gegeven op de verkiezingsuitslag. Seniorenorganisatie ANBO heeft vooral wensen op het gebied van zorg, de pensioenhervorming en de woningmarkt.

De ANBO laat weten: “Het is broodnodig dat de woningmarkt zich aanpast aan de veranderde eisen van langer zelfstandig blijven wonen. Dat betekent: meer woningen, meer woonvormen én beter ruimtelijke ordeningsbeleid. De pensioenhervorming moet worden afgerond en bovendien moet er een ei gelegd worden over de AOW.”

Zorg

Ook wil de seniorenorganisatie nog meer maatwerk, meer persoonsgerichte zorg en meer gekwalificeerd personeel in de langdurige zorg. “En een stevige verandering in de financiering van alle vormen van zorg. De hervorming van de zorg moet afgemaakt worden.”

Woonbond

De woonbond wil dat de huren 10 procent worden verlaagd. Directeur Ronald Paping: “Huurders hebben het de afgelopen jaren zwaar te verduren gehad. Een komend kabinet moet zorgen voor huurverlaging. De huren in de sociale huursector zijn de afgelopen jaren enorm gestegen terwijl het besteedbaar inkomen van huurders juist afnam. De woonbond roept een komend kabinet op de huren met 10 procent te verlagen en te zorgen voor noodzakelijke investeringen in de huursector door de verhuurdersheffing af te schaffen.”

Verbond van Verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars laat in in een reactie op de verkiezingsuitslag weten dat het pensioenstelsel dringend toe is aan herziening. “Met name het pensioenstelsel is dringend toe aan een revisie. Het kabinet moet hier zijn verantwoordelijkheid nemen.”

De Algemene Onderwijsbond zegt dat het hoger onderwijs voorlopig geen grote maatregelen hoeft te verwachten van het nieuwe kabinet. De basisbeurs zal volgens de bond niet terugkomen. Maar de partij ziet ook iets positiefs. “Partijen als CDA, ChristenUnie en SP zullen misschien een verlaging van het collegegeld eisen. Dat heeft bijna hetzelfde effect als de herinvoering van de basisbeurs”, aldus de onderwijsbond.

De AOb voorziet wel dat er geld bij komt voor het onderwijs, maar veel zal het niet zijn. “Er zijn te weinig partijen die dat willen.”

Geef een reactie

Reacties (3)

 1. Hanneman says:

  Buitengewoon dapper. De wensen en verlangens van de woonbond, seniorenorganisaties, het onderwijs en andere belangenbehartigers toch nog even op een rijtje gezet opdat het aanstaande kabinet daar iets mee zal doen. En dat zal het ook. Ze zullen deze zaken terzijde schuiven.
  Dapper in de zin van dat men de moeite neemt die verlangens en verwachtingen kenbaar te maken terwijl het zonneklaar is dat men dat net zo goed kan laten. Als ál deze onderwerpen nog niet uit en te ná zijn gekend door de sleutelfiguren van de “grote partijen” wat dan wél? Wat ik al eerder in stukjes op deze site schreef zal, nu eenmaal de verkiezingen achter ons liggen, een feit worden. Het in gang gezette beleid van de VVD gaat gewoon dóór. Getuige de aanwijzing van Edith Schippers als “verkenner”. Deze mevrouw is bepaald niet de Mies Bouwman van de politiek. Ze is een kwalificatie op zichzelf. Een soort “female-version” van die demissionaire meneer op justitie. Met haar persoonlijke agenda in het achterhoofd zal ze, al “multi-taskend”, uitvissen welke constructie het beste werkt voor haar achterban, waarmee ik niet de mensen die op de VVD hebben gestemd bedoel. Daar zitten erbij die gewoon zijn gevallen voor de goedlachse partijleider of wat dacht u van de supersympathieke staatssecretaris van justitie? Mevrouw Hennis doet het ook fantastisch op het kijkglas. Wat de klappen zullen zijn voor onze samenleving is nog niet helemaal helder maar mij lijkt dat het méér van hetzelfde zal worden. Méér gaten en nog grotere mazen in de vangnetten als sociale zekerheid of zorg voor zwakkere groepen. Nu de stemmen zijn geteld kunt u de beloften over investering in de zorg, met het accent op de ouderenzorg, nagenoeg wegstrepen. De grote jongens in de bouw gaan enkel nóg mooiere, nóg duurzamere, nóg onbereikbaarder woningen bouwen. Aan de kust!Belastinghervormingen zullen er zeker komen. Eigenlijk niet zozeer hervormingen maar eerder voortzettingen. Belastingpolitiek die voordelen voor de hogere inkomens zal regelen wat zal worden bereikt door nóg meer af te snoepen van mensen met een nu dikwijls te lage uitkering om een redelijk bestaan te hebben. Onze soldaten krijgen in plaats van oefengranaten waterballonnen en worden geacht hun eigen beschermende outfit te regelen bij een van de grootwinkelbedrijven. Van hun vakantiegeld. Steeds meer politiebureau’s zullen worden opgeheven. Zeker die op het platteland, in de provincie. De commisaris gaat in eigen huis een kamertje voor de dienders inrichten. De wetsovertreders gaan straks naar een gevangenishotel, er is vast ergens een “keten” in financieel zwaar weer waar men bereid is niet de eigen, maar de hotelceldeuren te sluiten. Het gedroomde Nationale Zorgfonds komt er niet. Er zal meer worden geregeld ten voordele van de thans actieve Worgfondsen. Leer uw kinderen sparen en prioriteiten stellen want ook het deurwaardersgilde geniet sinds 15 maart weer de volle bescherming van de politiek. Rutte roept dat de groepen die offers hebben gebracht het in hun persoonlijk leven zullen gaan merken dat de welvaart is “gered”. Het spijt me Mark.
  Ik geloof er geen zier van!

 2. Rekel says:

  Ik ben het geheel met U eens. Ook ik ben zwaar teleurgesteld en heb geen enkel vertrouwen in dit “nieuw” te maken kabinet…ze gaan gewoon op dezelfde voet door als vóór de verkiezingen.
  Ik hoop dat mijn leeftijdsgroep hier wat aan gaat doen; dat zijn we echter van huis uit niet gewend. Altijd vertrouwend op de “goede” kwaliteiten van hen die voor “ons” regeren. Het kwam gewoon weg niet in je op er tegen te ageren. Nu wij zo in de kou blijven staan, kan ons ongenoegen niet langer onbenoemd blijven: we zullen onze mond open moeten doen, met het gevaar dat we zoals gewoonlijk “weggezet” worden als foute populist.

 3. oosterwijck says:

  Reactie op de reactie van de woonbond. … De huren 10% omlaag, zou een goede zaak zijn, omdat in de laagste inkomensgroepen nu al 55% van de mensen, de vaste lasten niet meer kunnen betalen en in ernstige betalingsmoeilijkheden verkeren. Eigenlijk zijn de huren nu 30% te hoog, ten overstaande van de huurwaarde. … Echter, de huren zullen niet verlaagd worden, omdat dit een gereedschap is, om het besteedbaar inkomen van de laagste inkomensgroepen (uitkeringsgerechtigden) te beperken. Rutte heeft nu al in zijn plannen opgenomen om de uitkeringen te verlagen, omdat hij met zijn koloniale verleden (Koelie karakter) niet kan accepteren dat paupers (koelies) een menswaardig bestaan hebben. … Dus, geachte woonbond, mocht U erin slagen om de huren te verlagen, dan worden de paupers op een andere manier uitgezogen, met minder uitkering. … Zij zijn gedoemd, om hun leven in armoede te slijten en als lustobject te fungeren voor de deurwaarders.