Prijzen huurwoningen stijgen explosief

Mensen die een huis willen huren in de randgemeenten van de grote steden, moeten diep in de buidel tasten. De huurprijzen stijgen hier fors, zo blijkt uit een meting van huizenverhuurwebsite Pararius.nl.

Flinke stijging

Vogels de monitor gebeurt dit vooral omdat een vrije sector woning in een grote stad als Amsterdam of Utrecht niet meer te betalen is voor de gemiddelde Nederlander. Daarom wijken zij uit naar de aangrenzende gebieden. Dit zorgt voor prijsstijgingen van de huurwoningen. Vooral in de steden rondom Amsterdam is dit te merken. Zo is een huis in Zaandam ongeveer 25 procent duurder dan in 2016 en moet voor een huurwoning in Hoofddorp 14,3 procent meer betaald worden. Voornamelijk de huizen uit het middensegment zijn erg in trek. Deze kosten gemiddeld 700 tot 1000 euro per maand.

Sociale huur

Pararius verwacht dat de prijzen de komende jaren nog verder zullen stijgen. Dit omdat er steeds meer mensen zijn die op zoek zijn naar een huis in de vrije sector, maar het aanbod niet groter wordt. Gemeenten geven de voorkeur aan de bouw van meer sociale huurwoningen.

Koopwoningen

Naast een nijpend aanbod aan huurwoningen, zijn er ook steeds minder koopwoningen in de grote steden. Zo staan huizen in Amsterdam veel korter te koop dan voorheen en wordt er vaak boven de vraagprijs verkocht. Ook worden deze huizen steeds vaker gekocht zonder hypotheek. Volgens een recent onderzoek van De Nederlandse Bank naar de Nederlandse woningmarkt, komt dit door de verruimde schenkingsvrijheid. Dit zorgt ervoor dat ouders meer geld aan hun kinderen kunnen geven.

(Bron: ANP, De Nederlandse Bank, Pararius.nl, NOS)

Geef een antwoord

Reacties (3)

 1. Hanneman says:

  Dat een woning, om het even welke, vrije sector of sociaal, door de gemiddelde Nederlander niet meer te betalen zou zijn klopt niet. Dat moet zijn voor nagenoeg álle Nederlanders. Een en ander heeft zeker te maken met het beleid van het blok aan ons aller been. De minister die hiervoor verantwoordelijk is heeft ondermeer de verhuurdersheffing geïntroduceerd waardoor aan nieuwbouw van sociale huurwoningen door coöperaties niet eens mer wordt gedacht. Voor deze minister tellen de belangen van projectontwikkelaars en bestuurders nu eenmaal zwaarder dan die van inwoners die in woningnood verkeren. Sociale huurwoningen die er zijn dienen te worden verkocht en anders behoren ze te worden gesloopt ten behoeve van de markt. Het recht op een huurwoning voor de lagere en laagste inkomens is in Nederland net zoveel waard als recht op ieder ander terrein als bij voorbeeld recht op zorg, recht op ontslagbescherming enz. enz. Men dient steeds dieper in de buidel te tasten of heel duur en riskant te lenen. Aanleun/zorgwoningen worden particulier verklaard en peperduur. Het wachten is op de afschaffing van huursubsidie. Ben werkzaam in de thuiszorg. Met mijn vierentwintig uurtjes dus straatarm. Het thans gangbare beleid laat mij, ben nu achtenvijftig, de rest van mijn leven op een kamertje van drie bij vier wonen. Want sociaal huren is voor mij, net als die kwalijke vrije sector, een onbereikbaar terrein.

  1. Sleutelaar says:

   Lang voordat de laatste crisis als zodanig werd geduid verkochten woningcorporaties leegkomende huurwoningen voor onwaarschijnlijke bedragen. De chaos op de huur- en koopmarkt is een direct gevolg van een zich terugtrekkende overheid (Paars I, midden jaren ’90). Sinds de verzelfstandiging van de woningcorporaties is het huurbeleid uit de bocht gevlogen. Koophuizen daalden in waarde gedurende de crisis, maar de huren bleven stijgen, o.a. door de verhuurdersheffing. Er wordt door de corporaties geanticipeerd op het toeslagensysteem, waardoor deze de vrije hand lijken te hebben. Onder de € 600 is er geen ‘sociale’ huurwoning te vinden in Amsterdam, en dat zal elders niet anders zijn. Ook het bedrijfsmodel Airbnb kan gedijen in een klimaat waarin de overheid haar toezichthoudende taak als beschermer van grondrechten, i.c. wonen, niet langer serieus lijkt te nemen. Een ‘boven partijdige’ oplossing voor deze problematiek zou prioriteit moeten krijgen van het te vormen kabinet.

 2. Dijkie says:

  Wij wonen al 11 jaar in een levensloopbestendig apartement. Maar onze huur is zo veel gestegen, dat we nu moeten verhuizen. Wij hebben alleen AOW en de huur is € 747,00 p.m. Huursubsidie wordt geweigerd en huuraanpassing eveneens. Goedkopere woningen zijn er niet.