PVV

Partij Voor de Vrijheid (PVV)

De zogenoemde populistische stromingen zijn een relatief nieuw verschijnsel in de Europese democratieën. Populisten keren zich af tegen de gevestigde orde, de elite, en voeren een protectionistische politiek waarin de normen een waarden van het land centraal staan. Ze zijn tegen de Europese Unie. Ze kijken met argwaan naar de wat zij noemen omvolking van Europa en vinden dat de ‘linkse, elitaire partijen’ de eigen bevolking heeft verwaarloosd ten gunste van van oorsprong buitenlanders.

Het is Hans Janmaat die in de jaren 80 bekend wordt met de Centrum Democraten. Janmaat is vanaf de jaren 80 degene die openlijk kritiek uit op de multiculturele samenleving. Tot verwondering van veel Nederlanders krijgt Janmaat zetels in de Tweede Kamer. Er blijkt in Nederland een klimaat geschapen waarin het in die tijd onmogelijk is om kritiek op Nederlanders met een migrantenachtergrond te uiten zonder voor racist te worden uitgemaakt door democratische partijen. Het is (politiek) riskant om met de democratisch gekozen Janmaat te worden gezien. De CD en opvolgers als CP’86 kenmerken zich door enorme ruzies en gaan daaraan ten onder.

Pim Fortuyn

Pim Fortuyn wordt in 2002 bij Leefbaar Nederland ontslagen als hij vindt dat Nederland vol is en hij de islam een achterlijke cultuur noemt. In februari van dat jaar richt hij de Lijst Pim Fortuyn op. Vlak voor de verkiezingen op 6 mei schiet Volkert van der Graaff Fortuyn dood op het Mediapark in Hilversum.

9 dagen na de moord behaalt de LPF bij de verkiezingen 26 zetels en is meteen coalitiegenoot in Kabinet Balkenende I hetgeen na enkele maanden valt door ruzies. Bij de verkiezingen van 2003 behaalt de partij nog 8 zetels, maar door interne ruzies gaat de partij ten onder aan interne strubbelingen. In 2008 houdt de LPF op te bestaan.

Theo van Gogh

In november 2004 wordt cineast en islamcriticus Theo van Gogh in Amsterdam vermoord door Mohammed Bouyeri. Op het lichaam van Van Gogh is een tekst gevonden met doodsbedreigingen aan publiciste en schrijfster Ayaan Hirsi Ali. Hirsi Ali en Van Gogh maken samen de film Submission waarin kritiek wordt geuit over de behandeling van vrouwen in de islam. De moord gaat als een schokgolf door Nederland en daarbuiten. Er is dan inmiddels een cultuur ontstaan waarin de tijd rijp is voor een islam- en euro sceptische partij die blijvend is en niet door interne ruzies ten gronde gaat. Dat wordt de PVV.

Geert Wilders is lid van de fractie van de VVD als hij in 2004 uit onvrede uit de partij stapt. Hij richt de Groep Wilders op en uit opiniepeilingen blijkt dat die kan rekenen op heel wat steun in het land. Wilders heeft kritiek op de multiculturele samenleving en is tegenstander van de Europese Unie. In februari 2006 richt Wilders de Partij Voor de Vrijheid op.

De partij komt in 2006 met 9 zetels in de Kamer en bij de verkiezingen in 2010 behaalt de PVV de grootste uitslag in haar bestaan: 24 zetels in de Tweede Kamer. De PVV verleent gedoogsteun aan het kabinet Rutte I dat bestaat uit VVD en CDA. PVV’er Hero Brinkman verlaat in maart 2012 de PVV, waardoor de gedoogconstructie haar meerderheid in de Tweede Kamer verliest.

Eveneens in maart van dat jaar beginnen VVD, CDA en PVV onderhandelingen over miljardenbezuinigingen. Het overleg loopt stuk en de PVV trekt de gedoogsteun in. Het kabinet valt in april 2012. Bij de verkiezingen van 2012 loopt het aantal zetels van de PVV terug naar 15, het huidige aantal PVV’ers in de Tweede Kamer.

Vanwege de vele bedreigingen wordt Geert Wilders sinds 2004 beveiligd.

Geert Wilders is de lijsttrekker van de PVV voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2017.

(Bron: PVV, Rijksuniversiteit Groningen, Parlement & Politiek, Wikipedia)

Geef een reactie

Reactie

  Ad337 says:

  Ook hier weer jammer dat termen als populisme als negatief predicaat wordt gebruikt.
  Helaas heeft deze term door misbruik een negatieve lading gekregen.
  Mogelijk is dit nu eenmaal het gevolg van lieden als Paul Rosemuller de scepter zwaaien in het onderwijs.
  nl.wikipedia.org/wiki/VO-raad
  Qua geschiedschrijving wind ik het verder wel een redelijk verhaal.

  Hopelijk keert werkelijk populisme ooit weer een beetje terug, beginnend met een corrigerend referendum.