Miljoenennota

Opvallende punten uit de Miljoenennota

Op Prinsjesdag heeft minister Dijsselbloem van Financiën de Miljoenennota aan de Tweede Kamer aangeboden. Hierin staan de plannen van het kabinet voor het komende jaar. Het demissionaire kabinet geeft toe dat het minder kan doen dat het zou willen, maar Dijsselbloem laat weten dat sommige zaken zo belangrijk zijn dat er extra geld voor moet worden uitgetrokken. Anders dan gebruikelijk is er woensdag 20 en donderdag 21 september 2017, geen Kamerdebat over de Miljoenennota. De Algemene Beschouwingen worden dit jaar gecombineerd met het debat over de regeringsverklaring.

Volgens minister Dijsselbloem staat Nederland er goed voor. Er is meer werk en de staatsschuld is afgenomen. “Niemand had verwacht dat het kabinet het zo lang zou volhouden. Ook de volgende regering moet brede samenwerking zoeken en mijn opvolger moet de financiën voor u en de toekomst in balans houden.”

Profiteren van economische groei

In de Troonrede zegt de Koning dat meer mensen moeten profiteren van de economische voorspoed. Premier Rutte voegt daar aan toe dat dit niet alleen de verantwoordelijkheid van de politiek is. “De politiek kan dat maar gedeeltelijk leveren. Er ligt ook een verantwoordelijkheid bij werkgevers en vakbonden, zodat het in de loonstijgingen voelbaar wordt dat Nederland er beter voor staat.”

Hieronder een kort overzicht van de meest opvallende punten:

Zorg en eigen risico

De komende 4 jaar trekt het demissionaire kabinet veel meer geld uit voor verpleeghuizen. Het totaalbedrag komt uit op 2 miljard euro. Het aantal banen in de zorgt stijgt met 2,6 procent.

Het eigen risico gaat omhoog naar 400 euro. Dit was 385 euro. De verwachting is dat ook de zorgpremie met ongeveer 6 euro per maand stijgt. De maximale zorgtoeslag gaat omhoog naar 1197 euro. De totale zorgkosten in 2018 stijgen met 5,4 procent naar 73 miljard.

Politie en cyberveiligheid

Voor cyberveiligheid wordt 26 miljoen euro vrijgemaakt. Dit bedrag komt bovenop de 13 miljoen euro uit de voorjaarsnota en de 14 miljoen euro die in 2016 al werd aangekondigd. Er worden tevens meer specialisten aangetrokken om het Team High Tech Crime te ondersteunen. Ook voor de politie wordt meer geld vrijgemaakt. Zo wordt er 49 miljoen gereserveerd voor verkeershandhaving en 9 miljoen voor de ‘basisteams’. Daarnaast wordt er 57 miljoen gereserveerd voor de pensioenen van de agenten.

Koopkracht en werkgelegenheid

Om te voorkomen dat gepensioneerden met een uitkering en werkenden met een laag inkomen er op achteruit gaan of weinig merken van de sterke economische groei, wordt er 425 miljoen euro uitgetrokken. Dit bedrag kan niet voorkomen dat 18 procent van de huishoudens en 13 procent van de werkenden geen verbetering merkt. De koopkracht stijgt iets, 0,6 procent, en de werkloosheid daalt naar 4,3 procent, naar 390.000. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) worden er door de krapte op de arbeidsmarkt, meer vaste contracten en hogere tarieven voor zzp’ers verwacht.

Wegen en het spoor

In 2018 wordt er 6,2 miljard geïnvesteerd in de Nederlandse infrastructuur. In de afgelopen jaren is er al 700 kilometer aan extra rijstroken aangelegd, maar daar komt tot 2031 nog zeker 1.000 kilometer aan wegdek bij.

Om meer treinen te kunnen laten rijden, wordt er 2,2 miljard geïnvesteerd in het spoor. Ook voor de waterveiligheid is geld vrijgemaakt. Er wordt 965 miljoen geïnvesteerd in het onderhoud en de aanleg van waterwegen.

Terrorisme

Om personeel, opleidingen, huisvesting en betere bewapening en materieel aan te schaffen, wordt er 66 miljoen vrijgemaakt voor de Dienst Speciale Interventies (DSI). Daarnaast worden de terroristenafdelingen in de gevangenissen uitgebreid. De marechaussee krijgt er 23 miljoen euro bij voor extra personeel.

ISDE-regeling

Voor de zogenaamde ISDE-regeling wordt er tot 2020, 160 miljoen euro beschikbaar gesteld. Particulieren en ondernemers kunnen op basis van deze regeling subsidie krijgen voor het kopen van zonneboilers en warmtepompen.

Leraren

Voor basisschoolleraren reserveert het kabinet volgend jaar 270 miljoen euro. Het geld is vooral bedoeld om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren.

Salarissen Koninklijk huis

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix krijgen er geld bij. Hun salaris stijgt mee met het ambtenarensalaris. Ook voor de Materieel Dienst van het Koninklijk Huis wordt meer geld vrijgemaakt. Deze dienst betaalt onder andere de paleizen, de rijtuigen, auto’s en andere facilitaire zaken van het Koninklijk Huis.

Geld over

Het begrotingsoverschot komt uit op 6 miljard euro, 0,8 procent. De staatsschuld daalt naar 53,7 procent van het bruto binnenlands product. Dat is ruim onder de Europese norm van 60 procent.

De gepresenteerde plannen kunnen nog worden aangepast als het nieuwe kabinet aantreedt. Of dit enorme veranderingen worden is onzeker.

(Bron: NOS/Rijksoverheid) 

Geef een reactie